Odpovědnost za správu cizího majetku v případě obcí

Lektor:

JUDr. Michal Žižlavský

Advokát od roku 1991. Vedoucí partner advokátní kanceláře ŽIŽLAVSKÝ. V minulosti působil jako soudce. Více než 25 let se zaměřuje na český soudní proces. Má praktické zkušenosti z mnoha set soudních řízení jako soudce, advokát, obhájce a insolvenční správce. Je členem představenstva České advokátní komory a předsedou Rady expertů Asociace insolvenčních správců. Působí jako člen specializovaného senátu Nejvyššího správního soudu pro kárné delikty soudců. Je členem Legislativní rady vlády České republiky. Získal prestižní ocenění Právník roku 2017.

Popis:

Seminář je určen především zastupitelům, radním a starostům obcí. Zaměřuje se na jejich odpovědnost za správu majetku obcí. Cílem semináře je srozumitelně popsat kdo, jak a za co odpovídá a dát návod, jak se účinně chránit před riziky.

Obsah semináře

  • Obecná pravidla správy cizího majetku 
  • Specifika správy majetku obcí 
  • Civilní odpovědnost za správu majetku obce
  • Trestní odpovědnost 
  • Další typy odpovědnosti
  • Pravomoc, rizika a odpovědnost

         a) zastupitele

         b) radního

         c) starosty/primátora

         d) dalších osob

  • Role poradců a expertů
  • Účinná ochrana před riziky (praktická doporučení)

Harmonogam:

9:00–15:00

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

Místo konání:

PRAHA - Benediktinské opatství Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích, Vyšehradská 320/49, Praha 2

Kategorie:

Ostatní

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

18.07.2019
Praha

Začátek: 18.07.2019 09:00 (čtvrtek)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: Praha

Cena za osobu: 2 990 Kč bez DPH

Var. symbol: 1930200048

Uzávěrka: 11.07.2019

 Další termíny:

28.07.2020
Praha
22.09.2020
Praha
20.10.2020
Praha
08.12.2020
Praha
Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz
©2019 Aliaves & Co., a.s. Specialista na kurzy, školení a zakázkové vzdělávání. Všechna práva vyhrazena | Obchodní podmínky