Žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a jejich vyřizování s přihlédnutím k novele účinné od 24.4.2019

AKREDITOVÁNO MV

Lektor:

Mgr. Otakar Ludvík

Kancelář ministra vnitra - právník, který se zabývá zákonem o svobodném přístupu k informacím a to jak v rovině teoretické, tak zejména praktické

Popis:

Cílem semináře je představení procesu vyřizování žádosti o informace podané dle zákona č. 106/1999 Sb. a nejzásadnějších důvodů bránících poskytnutí informace, včetně vlivu aktuálních změn.

Obsah:

  • Povinné subjekty dle informačního zákona.
  • Výjimky z působnosti informačního zákona.
  • Žádost o informace, její náležitosti a odstraňování vad.
  • Zpracování a vyřízení žádosti o informace včetně možnosti žádat úhradu nákladů.
  • Opravné prostředky proti postupu povinných subjektů včetně možnosti přezkumu a informační příkaz.
  • Důvody odmítnutí

Harmonogam:

9:00–15:00

Místo konání:

PRAHA - Praha - Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1

Akreditace:

MV - Ministerstvo vnitra
AK/PV-614/2016

Kategorie:

Správní a trestní právo, PřestupkyOstatní

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

06.08.2019
Praha

Začátek: 06.08.2019 09:00 (úterý)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: Praha

Cena za osobu: 2 990 Kč bez DPH

Var. symbol: 1940200171

Uzávěrka: 30.07.2019

 Další termíny:

16.06.2020
ON-LINE
16.06.2020
Praha
16.07.2020
Praha
16.07.2020
ON-LINE
25.08.2020
Praha
25.08.2020
ON-LINE
Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz
©2019 Aliaves & Co., a.s. Specialista na kurzy, školení a zakázkové vzdělávání. Všechna práva vyhrazena | Obchodní podmínky