Dopady eIDAS a GDPR na výkon spisové služby v praxi

AKREDITOVÁNO MVVÍCEDENNÍ

Lektor:

Ing. Martina Macek

akreditovaná lektorka a akreditovaná auditorka odborného sdružení pro správu informací a záznamů IRMS-CRG, odbornice v oblasti dlouhodobého ukládání dokumentů v digitální podobě, elektronických systémů spisové služby a digitálních archivů. Spolupracuje na přípravě příslušných legislativních norem.

Popis:

Jak je to s autenticitou dokumentů v digitální podobě?

Jak zabezpečit důvěryhodnost dokumentů, které jsou v digitální podobě?

Jak je to nyní s legislativou pro archivnictví a spisovou službu?

Co přináší eIDAS z pohledu výkonu spisové služby a jaký vliv na ni mají jeho jednotlivé etapy implementace?

Jaké jsou nutné kroky implementace GDPR?

Na tyto a další otázky můžete získat odpovědi na dvoudenním akreditovaném semináři novinek, aktualizačních a aplikačních prvků s cílem poskytnout účastníkům zcela aktuální a praktické informace z oblasti důvěryhodné správy a ukládání dokumentů v digitální podobě a to zejména se zaměřením na dopady evropských direktiv eIDAS a GDPR na výkon spisové služby u určených původců.

Obsah semináře:

 1. Důvěryhodný dokument – důvěryhodná organizace.
 2. Dokumenty v materiální a nemateriální podobě.
 3. Otázky týkající se autenticity dokumentů v digitální podobě.
 4. Možné metody zabezpečení důvěryhodnosti dokumentů v digitální podobě.
 5. Elektronické systémy spisové služby jako nezbytný nástroj pro zabezpečení autenticity dokumentů v digitální podobě a zpracování datových zpráv přijímaných systémem datových schránek.
 6. Aktuální legislativa ovlivňující archivnictví a spisovou službu.
 7. Zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů – č. 499/2004 Sb.
 8. Vyhláška o podrobnostech výkonu spisové služby – č. 259/2012 Sb.
 9. Národní standard pro elektronické systémy spisové služby.
 10. Co nám přináší eIDAS z pohledu výkonu spisové služby.
 11. eIDAS – jaký vliv na výkon spisové služby mají jeho jednotlivé etapy implementace.
 12. Zákon č. 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.
 13. Zákon č. 298/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.
 14. Zákon č. 250/2017 Sb. o elektronické identifikaci.
 15. Současný stav a možná rizika, která z něj vyplývají.
 16. GDPR - General Data Protection Regulation, obecné nařízení o ochraně osobních údajů.
 17. Věcná a místní působnost nařízení.
 18. Základní definice nařízení.
 19. Zákonnost zpracování, práva občanů a povinnosti pro instituce a firmy.
 20. GDPR a spisová služba.
 21. Závěrečné shrnutí nutných kroků implementace GDPR.
 22. Dotazy a diskuse.

Harmonogam:

1. a 2. den: 9:00–13:00

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

Místo konání:

PRAHA - Benediktinské opatství Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích, Vyšehradská 320/49, Praha 2

Akreditace:

MV - Ministerstvo vnitra
AK/PV-90/2018, Název akreditace: Spisová služba, digitální archivy - nařízení GDPR, eIDAS

Kategorie:

Ostatní

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

27.08.2019
Praha

Začátek: 27.08.2019 09:00 (úterý)

Délka výuky: 8 hodin

Místo konání: Praha

Cena za osobu: 5 990 Kč bez DPH

Var. symbol: 1940200189

Uzávěrka: 20.08.2019

Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz
©2019 Aliaves & Co., a.s. Specialista na kurzy, školení a zakázkové vzdělávání. Všechna práva vyhrazena | Obchodní podmínky