Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech – aktuality a praxe se zaměřením na problematiku dotací

AKREDITOVÁNO MV

Lektor:

JUDr. Zdeněk Lankaš

Lektor je již řadu let pracovníkem Ministerstva financí, ve své gesci má na starosti primárně rozpočtová pravidla.

Popis:

Cílem akreditovaného semináře je seznámit účastníky s přístupem k pojmům „dotace“ a „návratná finanční výpomoc“ ve světle právní úpravy rozpočtových pravidel. Dále je cílem semináře seznámit účastníky s procesní stránkou poskytování dotací a návratných finančních výpomocí ze státního rozpočtu. Nakonec budou v rámci semináře účastníci seznámeni s problematikou, která s poskytováním dotací a návratných finančních výpomocí souvisí, což je problematika porušení rozpočtové kázně.

Cílovou skupinou semináře je okruh zaměstnanců organizačních složek státu, kteří se setkávají s problematikou poskytování dotací a návratných finančních výpomocí ze státního rozpočtu.

V rámci semináře bude podrobně vysvětleno zejména následující:

 1. Dotace a návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu versus jiné poskytované prostředky ze státního rozpočtu.
 2. Příjemci dotací a návratných finančních výpomocí ze státního rozpočtu podle rozpočtových pravidel.
 3. Řízení o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu.
  • Obecné otázky.
  • Výzva.
  • Žádost.
  • Rozhodnutí.
 4. Porušení rozpočtové kázně.
 • Porušitelé.
 • Co je porušením rozpočtové kázně.
 • Odvody a penále.
 • Promíjení odvodů nebo penále.

Harmonogam:

9:00–15:00

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

Místo konání:

PRAHA - Benediktinské opatství Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích, Vyšehradská 320/49, Praha 2

Akreditace:

MV - Ministerstvo vnitra
AK/PV - 252/2019 - Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Kategorie:

Ostatní

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

29.08.2019
Praha

Začátek: 29.08.2019 09:00 (čtvrtek)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: Praha

Cena za osobu: 2 990 Kč bez DPH

Var. symbol: 1940200194

Uzávěrka: 22.08.2019

 Další termíny:

23.07.2020
ON-LINE
10.09.2020
ON-LINE
20.10.2020
ON-LINE
26.11.2020
ON-LINE
Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz
©2019 Aliaves & Co., a.s. Specialista na kurzy, školení a zakázkové vzdělávání. Všechna práva vyhrazena | Obchodní podmínky