Flexibilní formy práce – praxe a nejčastější chyby-JUDr. Věra Přenosilová – dlouholetá zaměstnankyně odboru pracovně právní legislativy Ministerstva práce a sociálních věcí, 2+1 zdarma!

AKREDITOVÁNO MV

Lektor:

JUDr. Věra Přenosilová

Specialistka na pracovní právo (od roku 1980)

Popis:

Cíl semináře :

Seznámit účastníky semináře s problematikou flexibilních forem práce, ke kterým patří zejména kratší pracovní doba a jiná vhodná úprava pracovní doby, pružné rozvržení pracovní doby, práce z domova a práce na dálku a dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr a upozornit na chyby, ke kterým dochází při uplatňování těchto forem práce.

Obsah semináře :

 • stanovená, zkrácená a kratší pracovní doba
 • povinnost zaměstnavatele ve stanovených případech umožnit kratší pracovní dobu a jinou vhodnou úpravu pracovní doby
 • pružné rozvržení pracovní doby (základní a volitelná pracovní doba)
 • práce konaná mimo pracoviště zaměstnavatele a její specifika 
 • dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
 • náležitosti dohody o provedení práce
 • náležitosti dohody o pracovní činnosti
 • skončení dohod
 •  práva zaměstnanců činných na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, odlišnosti od pracovního poměru 

  Při přihlášení dvou posluchačů z jedné instituce má třetí posluchač účast zdarma!

  Harmonogam:

  9:00–15:00

  Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

  Místo konání:

  PRAHA - Praha, Český svaz vědeckotechnických společností, Novotného Lávka 5

  Akreditace:

  MV - Ministerstvo vnitra
  AK/PV-380/2019, Název akreditace: Pracovní právo

  Kategorie:

  Ostatní

  Pořadatel:

  Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

   Termín:

  24.09.2019
  Praha

  Začátek: 24.09.2019 09:00 (úterý)

  Délka výuky: 6 hodin

  Místo konání: Praha

  Cena za osobu: 2 990 Kč bez DPH

  Var. symbol: 1940200291

  Uzávěrka: 17.09.2019

  Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz
  ©2019 Aliaves & Co., a.s. Specialista na kurzy, školení a zakázkové vzdělávání. Všechna práva vyhrazena | Obchodní podmínky