Komunikace s problémovým klientem v praxi - PŘESUN Z 17.9.

AKREDITOVÁNO MV

Lektor:

PhDr. Ingrid Matoušková PhD.

expertka na problematiku sociální a forenzní psychologie, komunikace, intervence a psychologie v krizových situacích a krizový management. Členka Asociace forenzních psychologů a České asociace psychologů práce a organizace. Členka intervenčního týmu u krizové intervence pro složky IZS. Zakládající členka krizové linky Policie ČR. Věnuje se odborné publikační činnosti.

Popis:

Každý zná starou pravdu, že nejhorší věc na světě je srážka s "blbem". Jenže co když je takový člověk vašim klientem? Co když vás schválně nechce pochopit, vyvádí, řve a uráží? Co když píše stížnosti, které nemají hlavu a patu, ale strašně vás zdržují od důležitější práce? Že není možné se naučit, jak s problémovým klientem zacházet? Ale je. Existují postupy, které se můžete naučit a které zaručeně funguji. Naše lektorka PhDr. Ingrid Matoušková PhD. je expertka na problematiku sociální a forenzní psychologie a dokáže vidět až na dno duše takového… “problémového klienta”.

Ať už s klienty pracujete na úřadě nebo v neziskové organizaci, vždy pracujete s lidmi a můžete se setkat s různými typy klientů. S některými to jde snadno, naopak s jinými to může „skřípat“ a pak jsou takoví klienti, kteří se dají označit za problémové. V praxi úředníka se můžete setkat s nejedním klientem, který vytváří problematické situace, vy však ze své pozice jste povinni ze svého postu mu vyjít vstříc. Může se stát, že k Vám klient přichází řešit takové požadavky, které jsou neřešitelné či mimo legislativní rámec.

Jak se tedy s takovým problematickým klientem vypořádat?

Na tuto otázku, ale i na jiné, týkající se této problematiky Vám nabídneme odpověď a návod v našem prakticky orientovaném akreditovaném semináři. V našem kurzu se naučíte, jak racionálně postupovat v problematických situacích v kontaktu s občany/klienty, jak těmto situacím předcházet a jak profesionálně zvládnout komunikaci s těmito klienty.

Cíl semináře:

Seminář je určen nejen pro pracovníky státní a veřejné správy, pro pracovníky vyřizující stížnosti, pracovníky pracující na úřadech práce, pracovníky v přímém styku s klienty, ale i pro pracovníky neziskových organizacích aj.

Obsah:

  •  Které situace při jednání s klienty (při výkonu své profese, své pracovní funkce) považuji za komunikačně náročné a v čem?
  • V čem spočívá komunikační náročnost některých situací (jejich psychologická podstata).
  • Kdo pro mne představuje problémového klienta a v čem.
  • S jakými typy problémových klientů se můžeme setkat při výkonu své profese, jaké jsou zvláštnosti jejich prožívání, chování, komunikace.
  • Jak předcházet a jak řešit Interpersonální konflikty (jako zdroj příp. důsledek vzniku komunikačně náročných situací).
  • Jak a čím (jakými psychologickými prostředky a postupy) mohu řešit komunikačně náročné situace?
  • Pomocí jakých psychologických prostředků a postupů se mohu vyrovnávat s následky komunikačně náročných situací v psychice.
  • Dostatečný prostor bude také na semináři věnován dotazům a sdílení zkušeností z praxe.

Harmonogam:

9:00–15:00

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

Místo konání:

PRAHA - Praha - Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1

Akreditace:

MV - Ministerstvo vnitra
AK/PV-227/2017, Název akreditace: Komunikace s problémovým klientem

Kategorie:

Ostatní

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

03.10.2019
Praha

Začátek: 03.10.2019 09:00 (čtvrtek)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: Praha

Cena za osobu: 2 990 Kč bez DPH

Var. symbol: 1940200207

Uzávěrka: 26.09.2019

Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz
©2019 Aliaves & Co., a.s. Specialista na kurzy, školení a zakázkové vzdělávání. Všechna práva vyhrazena | Obchodní podmínky