Problematika dohod o provedení práce-JUDr. Zdeněk Hejhal – vedoucí oddělení pracovněprávního Ministerstva práce a sociálních věcí - PŘESUN Z 16.9.

AKREDITOVÁNO MV

Lektor:

JUDr. Zdeněk Hejhal

Státní zaměstnanec při Ministerstvu práce a sociálních věcí, v odboru pracovněprávní legislativy ve funkci vedoucího oddělení pracovněprávního. Pracovní zkušenosti nabíral i na pozici právník při odboru personálním v sekci lidských zdrojů v České národní bance. Je rovněž pravidelným přísedícím v pracovněprávním senátu při Okresním soudu v Kolíně.

Popis:

Obsah:

Poskytnutí komplexních informací k jedné z forem základního pracovněprávního vztahu a tedy právním vztahům založeným dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr s přihlédnutím k dohodám o provedení práce.

V rámci semináře bude podrobně vysvětleno zejména následující:

 • postavení dohod konaných mimo pracovní poměr v rámci systematiky zákoníku práce
 • dohody konané mimo pracovní poměr jako flexibilní forma výkonu závislé práce
 • volnost nebo pružnost prostoru pro realizaci vůle smluvních stran
 • různá míra flexibility a security jednotlivých institutů pracovního práva
 • specifika dohod konaných mimo pracovní poměr
 • nižší míra zákonné ochrany zaměstnance
 • možnost volby mezi pracovní smlouvou a dohodami konanými mimo pracovní poměr
 • náležitosti DPP a DPČ
 • jednoduchý způsob vzniku, výkonu závislé práce a skončení
 • názorné srovnání DPP a DPČ
 • odměny z dohod, pojistné
 • potvrzení o zaměstnání
 • vstupní lékařské prohlídky u dohod, včetně periodických a výstupních
 • legislativní novinky

  Harmonogam:

  9:00–15:00

  Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

  Pro přihlášky přijaté od 4.4.2019 platí cena 2.990 Kč bez DPH.

  Místo konání:

  PRAHA - Praha - Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1

  Akreditace:

  MV - Ministerstvo vnitra
  AK/PV-455/2018 Název akreditace: Pracovněprávní vztahy ve veřejné správě

  Kategorie:

  Ostatní

  Pořadatel:

  Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

   Termín:

  30.09.2019
  Praha

  Začátek: 30.09.2019 09:00 (pondělí)

  Délka výuky: 6 hodin

  Místo konání: Praha

  Cena za osobu: 2 990 Kč bez DPH

  Var. symbol: 1940200275

  Uzávěrka: 23.09.2019

  Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz
  ©2019 Aliaves & Co., a.s. Specialista na kurzy, školení a zakázkové vzdělávání. Všechna práva vyhrazena | Obchodní podmínky