Sestavování rozpočtu a řízení hospodaření podle něj u územně samosprávných celků, 2+1 zdarma

AKREDITOVÁNO MV

Lektoři:

Ing. Lenka Stromšíková

odbornice, rozpočtář ÚSC

Ing. Zdeněk Studeník

vedoucí finanční odboru

Popis:

Cílem semináře je seznámit účastníky se základním legislativním rámcem v oblasti rozpočtu ÚSC. Seminář si také klade za cíl jeho účastníkům ve své metodické části přiblížit praktickou formou vhodná doporučení a příklady dobré praxe

Obsah semináře: 

 • Rozpočet ÚSC
 • Zdroje rozpočtu ÚSC
 • Moderní rozpočtové metody
 • Účelnost, efektivnost, hospodárnost – základ pro řízení obcí a krajů
 • Rozpočtová odpovědnost
 • Zadluženost ÚSC a její sledování
 • Metodika rozpočtu
 • Závazné ukazatele rozpočtu
 • Správnost stanovení časové použitelnosti u stanovených závazných ukazatelů
 • Praktické příklady
 • Porušení rozpočtové kázně
 • Financování zřízených a založených organizací
 • Peněžní fondy příspěvkových organizací
 • Vztah státního rozpočtu a jeho organizací k rozpočtu kraje, resp. rozpočtu ÚSC a jimi zřizovaných organizací
 • Průtokové dotace, finanční vypořádání
 • Harmonogam:

  Konkrétní časový harmonogram BUDE DOUPŘESNĚN.

  Místo konání:

  PRAHA - Praha - Český svaz vědeckotechnických společností, Novotného Lávka 5

  Akreditace:

  MV - Ministerstvo vnitra
  AK/PV-575/2016 -Novela zákona o rozpočtových pravidlech

  Kategorie:

  Ostatní

  Pořadatel:

  Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

   Termín:

  31.05.2019
  Praha

  Začátek: 31.05.2019 09:00 (pátek)

  Délka výuky: 6 hodin

  Místo konání: Praha

  Cena za osobu: 2 990 Kč bez DPH

  Var. symbol: 1940200129

  Uzávěrka: 24.05.2019

  Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz
  ©2019 Aliaves & Co., a.s. Specialista na kurzy, školení a zakázkové vzdělávání. Všechna práva vyhrazena | Obchodní podmínky