Jak zadávat veřejné zakázky v otevřeném řízení a ZPŘ, novinky v právní regulaci zadávání veřejných zakázek, 2+1 zdarma!

AKREDITOVÁNO MV

Lektor:

JUDr. Lenka Matochová

je právničkou Odboru práva veřejných zakázek MMR. Je spoluautorkou zákona o zadávání veřejných zakázek a navazující komentářové literatury, podílela se na zpracování překladu evropských zadávacích směrnic do českého jazyka, je aktivní administrátorkou zadávacích řízení. Ve své akademické a publikační činnosti se soustředí na právní regulaci změn závazků ze smluv na veřejné zakázky a na elektronickou komunikaci v zadávacích řízeních.

Popis:

Zadávání veřejných zakázek je sice ze zákona (zákon o zadávání veřejných zakázek - ZZVZ) striktně formalizovaný proces, zadavateli v něm ale není předepsán přesný harmonogram co a jak vykonat. V některých souvislostech jsou meze uvážení zadavatele poměrně široké.

V rámci semináře lektorka posluchače provede procesem zadávání veřejné zakázky, a to s důrazem na otevřené řízení a zjednodušené podlimitní řízení, posluchačům budou poskytnuty související praktické rady a doporučení.

Posluchači budou upozorněni na změny v právní regulaci zadávání veřejných zakázek.

Základní struktura semináře

  • jaké zakázky musím zadat v zadávacím řízení podle ZZVZ;
  • meze a možnosti volby postupu výběru dodavatele;
  • zásady zadávání veřejných zakázek podle § 6 ZZVZ, příklady špatné a dobré praxe;
  • novinky v právní regulaci zadávání veřejných zakázek;
  • povinná elektronická komunikace v zadávacím řízení;
  • jak můžu formulovat své požadavky (zadávací podmínky);
  • práva a povinnosti zadavatele v průběhu zadávacího řízení od jeho zahájení po jeho ukončení;
  • uzavření smlouvy na veřejnou zakázku nebo zrušení zadávacího řízení;
  • uveřejnění smlouvy – registr smluv, profil zadavatele.

Harmonogam:

9:00–15:00

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

Při přihlášení dvou posluchačů z jedné instituce má třetí posluchač účast zdarma!

Pro přihlášky přijaté od 4.4.2019 platí cena 2.990 Kč bez DPH.

Místo konání:

PRAHA - Praha -Český svaz vědeckotechnických společností, Novotného Lávka 5

Akreditace:

MV - Ministerstvo vnitra
AK/PV-300/2015, Název akreditace: Veřejné zakázky - aktuality a praxe

Kategorie:

Ostatní

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

31.05.2019
Praha

Začátek: 31.05.2019 09:00 (pátek)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: Praha

Cena za osobu: 2 990 Kč bez DPH

Var. symbol: 1940200139

Uzávěrka: 24.05.2019

Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz
©2019 Aliaves & Co., a.s. Specialista na kurzy, školení a zakázkové vzdělávání. Všechna práva vyhrazena | Obchodní podmínky