Nový přestupkový zákon z pohledu judikatury NSS ČR-Prof., JUDr. Zdeněk Kühn Ph.D., LL.M., S.J.D

AKREDITOVÁNO MV

Lektor:

Prof., JUDr. Zdeněk Kühn Ph.D., LL.M., S.J.D

soudce Nejvyššího správního soudu, který soudí spory týkající se zákona č. 106/1999 Sb., zákona č. 101/2000 Sb., a zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě.

Popis:

Nový zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, přináší do českého řízení o přestupcích a správních deliktech mnohé zásadní změny. Účelem této přednášky, pojaté diskusní formou, bude analyzovat některé hmotněprávní i procesní instituty nového zákona perspektivou judikatury NSS ke starému přestupkovému zákonu. Přednáška si klade za cíl ozřejmit, co ze staré judikatury bude aplikovatelné i na nový zákon a co naopak bude pro nový zákon nepoužitelné. Jinak řečeno, na vybraných příkladech (např. pokračování v přestupku, omyl skutkový a právní, nová právní úprava promlčecí doby, přechody deliktní odpovědnosti na právní nástupce, dokazování, odvolání a jiné opravné prostředky) budeme diskutovat, v čem je nové přestupkové řízení opravdu nové a v čem navazuje na stávající koncepci. Obsáhle budeme diskutovat též přechodná ustanovení k novému zákonu. Uvidíme též první judikáty správních soudů k novému zákonu.

Pro přihlášky přijaté od 3.5.2019 platí cena 4.990 Kč bez DPH.

Harmonogam:

9:00–15:00

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

Místo konání:

PRAHA - Praha - Český svaz vědeckotechnických společností, Novotného Lávka 5

Akreditace:

MV - Ministerstvo vnitra
AK/PV-73/2014, Název akreditace: Přestupkové právo v judikatuře Nejvyššího správního soudu

Kategorie:

Ostatní

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

07.06.2019
Praha

Začátek: 07.06.2019 09:00 (pátek)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: Praha

Cena za osobu: 4 990 Kč bez DPH

Var. symbol: 1940200131

Uzávěrka: 31.05.2019

Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz
©2019 Aliaves & Co., a.s. Specialista na kurzy, školení a zakázkové vzdělávání. Všechna práva vyhrazena | Obchodní podmínky