Rodinné právo v procesních souvislostech - JUDr. Renáta Šínová Ph.D.

AKREDITOVÁNO MPSV+MV

Lektor:

JUDr. Renáta Šínová Ph.D.

odborná asistentka právnické fakulty UP v Olomouci. Ve své vědecké i profesní praxi se dlouhodobě věnuje civilně procesnímu a rodinnému právu, působila v soudnictví, advokacii. Spoluautorka zákona o zvláštních řízeních soudních, hostující profesorka na univerzitě v Californii.

Popis:

Kurz je zaměřen na procesní souvislosti řešení rodinně-právních problémů. Důraz je kladen především na právní úpravu řízení ve věcech rodinně-právních obsaženou v zákonu č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, zejména pak na řízení ve věcech péče o nezletilé a velmi stručně tzv. řízení paternitní. V rámci akreditovaného vzdělávacího kurzu MPSV Vám nabízíme možnost získat ucelenou představu a podrobnější informace k této problematice s lektorkou, která se této problematice věnuje dlouhodobě na odborné úrovni.  Seminář je určen především pro sociální pracovníky, sociální kurátory, pracovníky OSPOD, neziskové organizace, ale i další zájemce o tuto problematiku.

Cíl semináře:

V rámci kurzu jsou posluchači seznámeni jak s obsahem právních norem, tak s aktuálními problémy, které v současné praxi vznikají při jejich aplikaci. Na tyto problémy je jim současně nabídnuto řešení, které lze nalézt v soudní judikatuře i praxi.

Obsah semináře:

 • Procesní zvláštnosti rodinněprávních řízení, prameny právní úpravy
 • Předběžné opatření upravující poměry dítěte
 • Péče soudu o nezletilé (příslušnost, kolizní opatrovnictví, návrh na zahájení řízení, průběh řízení, jiný soudní rok, dokazování, rozhodnutí, opravné prostředky)
 • Výkon rozhodnutí o péči o nezletilé děti
 • Aktuální problémy v řízení o určení a popření rodičovství
 • Diskuze, sdílení zkušeností s praxe pracovníků
 • Harmonogam:

  8:30 – 9:00 prezence účastníků
  9:00 – 10:30 přednáška
  10:30 – 11:00 přestávka
  11:00 – 12:30 přednáška
  12:30 – 13:00 přestávka
  13:00 – 15:00 přednáška

  Místo konání:

  PRAHA - Praha - Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1

  Akreditace:

  MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí
  MV - Ministerstvo vnitra
  A2017/0744-SP/PC - Rodinné právo v procesních souvislostech (MPSV), AK/PV-240/2016 - Soudnictví ve věcech mládeže, činnost OSPOD (MV)

  Kategorie:

  Ostatní

  Pořadatel:

  Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

   Termín:

  12.09.2019
  Praha

  Začátek: 12.09.2019 09:00 (čtvrtek)

  Délka výuky: 6 hodin

  Místo konání: Praha

  Cena za osobu: 2 990 Kč bez DPH

  Var. symbol: 1940200017

  Uzávěrka: 05.09.2019

  Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz
  ©2019 Aliaves & Co., a.s. Specialista na kurzy, školení a zakázkové vzdělávání. Všechna práva vyhrazena | Obchodní podmínky