Poskytování informací ve veřejné správě se zaměřením na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím včetně aktualit z novely 24.4.2019

AKREDITOVÁNO MV

Lektor:

Mgr. et Mgr. Tomáš Jirovec

Lektor působí ve veřejné správě, kde se v rovině teoretické i praktické zabývá problematikou práva na informace, a je spoluautorem komentáře k zákonu o svobodném přístupu k informacím.

Popis:

Dnešní společnost je nazývána informační společností a informace jsou pro ni velmi významnou komoditou. Jakým způsobem je třeba s touto komoditou zacházet ve veřejné správě? Kdo je povinným subjektem dle informačního zákona a kdo nikoliv? Potřebujete-li informaci od těchto subjektů musíte si o ni požádat a jakým způsobem? Které další problému mohou při poskytování informací nastat a jak je to s náklady na poskytování informací?

To vše se spolu s detailnějším seznámením se se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vám nabízíme v našem akreditovaném kurzu.

Cíl semináře:

Seznámíte se se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tak abyste si při jeho aplikaci poradili i s jeho problematickými částmi.

Obsah semináře:

  • Kdo je povinen poskytovat informace dle informačního zákona.
  • Výjimky z působnosti informačního zákona.
  • Náležitosti žádosti o informace a jejich posuzování.
  • Důvody odmítnutí žádosti o informace s podrobnějším výkladem nejdiskutovanějších (nejproblematičtějších, nejčastějších) oblastí (poskytování informací o platech a odměnách ve veřejné správě, posuzování obchodního tajemství, poskytování informací získaných od třetích osob, osobní údaje po GDPR).
  • Úhrada nákladů za poskytování informací.
  • Problematické procesní aspekty vyřizování žádostí o informace (určení nadřízeného orgánu, procesní postupy při rozhodování o stížnostech a odvoláních dle informačního zákona).
  • Aktuální legislativní vývoj a zkušenosti z aplikační praxe.
  • Diskuze.

Harmonogam:

8:30 – 9:00 prezence účastníků
9:00 – 10:30 přednáška
10:30 – 11:00 přestávka
11:00 – 12:30 přednáška
12:30 – 13:00 přestávka
13:00 – 15:00 přednáška

Místo konání:

PRAHA - Praha - Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1

Akreditace:

MV - Ministerstvo vnitra
AK/PV-614/2016, Název akreditace: Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., v podmínkách městských a obecních úřadů, zveřejňování platů úředníků a politiků

Kategorie:

Ostatní

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

25.09.2019
Praha

Začátek: 25.09.2019 09:00 (středa)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: Praha

Cena za osobu: 2 990 Kč bez DPH

Var. symbol: 1940200018

Uzávěrka: 18.09.2019

 Další termíny:

08.09.2020
Brno
24.11.2020
Brno
Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz
©2019 Aliaves & Co., a.s. Specialista na kurzy, školení a zakázkové vzdělávání. Všechna práva vyhrazena | Obchodní podmínky