Emoce a řeč těla

VÍCEDENNÍ 17.-18.04.2018

Lektor:

Jitka Ševčíková, MBA

vyhledávaná lektorka pro dovednosti v oblasti emoční inteligence, redukce stresu, komunikačních dovedností, kontramanipulace a práce v hladině alfa. Spolupracuje s Českou televizí, Českým rozhlasem, přednáší na vysokých školách, kongresech a konferencích, publikuje i na webu Psychologie.cz.

Popis:

Zlost, agrese, vztek, stud, závist, žárlivost a další podobné emoce ovládáme zpravidla hůře a těžko je i přijímáme u jiných. Můžou se objevovat v náročnějších komunikačních situacích jako jsou: odmítání, udělování kritiky, přijímání kritiky, vyjádření svého názoru, obrana v manipulativním jednání, ale i při žádosti o laskavost.

Kurz „Emoce a řeč těla“ Vás seznámí s významem emocionální inteligence. Na tomto kurzu zlepšíte svou schopnost komunikovat citlivě a naučíte se, jak předcházet konfliktu. Bonusem pro Vás bude umění říkat laskavé ale jasné NE, přijímat kritiku a té neoprávněné se budete umět bránit.

Cílem kurzu je získat praktický návod na zvládání vlastních emocí a jak reagovat na emoce ostatních v náročných komunikačních situacích.

Kurz je kombinací teoretických informací a praktického cvičení. Neboť díky tělesnému prožitku můžeme teoretické znalosti aplikovat do praxe. Aby tento prožitek byl účinný, je maximální kapacita kurzu stanovena na 15 lidí.

 

Doporučení ze strany lektora:

Kurz by neměli absolvovat účastníci, kteří jsou v příbuzenském vztahu a ani v pozici šéf a přímý podřízený. V těchto případech by mohly na účastníky nevědomky působit limity spojené s těmito vazbami.

Obsah:

  • Naučit se říkat laskavé, ale jasné ne, udržet si svůj názor, nenechat se zatlačit do kouta.
  • Komunikační dovednosti v náročných situacích (odmítání, udělování i přijímaná kritiky, žádost o laskavost).
  • Jak reagovat na nepřiměřenou kritiku a jak se ohradit na kritiku neoprávněnou.
  • Umění zvládání konfliktů.
  • Přijímaní pochvaly a chválení.
  • Práce s dynamikou emocí (které emoce nám energii berou a které dodávají).
  • Vytvoření kotvy klidu.

Harmonogam:

Harmonogram pro oba dva dny:

8:30 – 9:00 prezence účastníků

9:00 – 9:50 přednáška

9:50 – 10:00 přestávka

10:00 – 10:50 přednáška

10:50 – 11:00 přestávka

11:00 – 11:50 přednáška

11:50 – 13:00 polední přestávka

13:00 – 13:50 přednáška

13:50 – 14:00 přestávka

14:00 – 14:50 přednáška

14:50 – 15:00 přestávka

15:00 – 16:00 přednáška

Místo konání:

PRAHA - Klimentská 1443/50, 110 00 Praha 1

Kategorie:

Měkké dovednosti, Informatika

Pořadatel:

Aliaves s.r.o., Vyšehradská 320, 12800 Praha 2, IČ: 04636902, DIČ: CZ04636902

 Termín:

17.-18.04.2018
Praha

Začátek: 17.04.2018 09:00 (út)

Konec: 18.04.2018 16:00 (st)

Délka výuky: 14 hodin

Místo konání: Praha

Cena za osobu: 7 990 Kč bez DPH

Var. symbol: 1830200013

Uzávěrka: 10.04.2018

Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz
©2019 Aliaves & Co., a.s. Specialista na kurzy, školení a zakázkové vzdělávání. Všechna práva vyhrazena | Obchodní podmínky