Sociální služby v GDPR prostředí - aplikace konkrétních opatření

AKREDITOVÁNO MPSV UZAVŘENO

Lektor:

Ing. Jaroslav Dolanský

Ministerstvo práce a sociálních věcí, odd. koncepce sociálních služeb s referátem GDPR, personální standard, zpracování a analýza dat o soc.službách a jevech.

Popis:

Vzdělávací program je zaměřen na aplikaci konkrétních opatření vedoucích k systematické práci s osobními údaji. Kromě speciálních znalostí vázaných na problematiku osobních údajů program prohlubuje a obnovuje manažerské dovednosti, zejména v analýze a řízení administrativních procesů, protože představované dovednosti a postupy je možné aplikovat i v jiných oblastech řízení organizace a pracovníků v prostředí sociálních služeb. V rámci kurzu budou zmíněny též novinky v oblasti ochrany osobních údajů. Dále kurzanti budou seznámeni se změnami v oblasti GDPR v prostředí sociálních služeb. Pozornost bude věnována také praktickým příkladům implementace opatření souvisejících s ochranou osobních údajů.

Absolvent kurzu získá shrnutí ohledně problematiky ochrany osobních údajů. Dále pak nabyde povědomí o novinkách ve výkladové praxi ÚOOÚ a seznámí se s příkladovými vzory základní dokumentace a implementace GDPR. Získá též základní informace o analýze, řízení rizik, nápravných opatřeních v souvislosti s ochranou osobních údajů.

Obsah semináře

  • Úvod do problematiky vč. shrnutí základního legislativního rámce, základní informace o tématu
  • Úvod do aplikace konkrétních opatření
  • GDPR z pohledu vedoucích pracovníků
  • Základní informace a dokumentace, včetně příkladových vzorů
  • Novinky ve výkladové praxi ÚOOÚ a změny trendů v oblasti GDPR
  • Aktuální informace z oblasti GDPR a prostředí sociálních služeb
  • Implementace GDPR v sociálních službách
  • Procesy oběhu dokumentů a řízení nakládání s osobními údaji. Ukládání, správa a výmaz nepoužívaných osobních údajů. Analýza a řízení rizik. Nápravná opatření a jejich vyhodnocování
  • diskuze nad modelovými případy, opakování, příklady z praxe, dotazy, závěr

Harmonogam:

9:00–15:00

Místo konání:

Akreditace:

MPSV - GDPR v prostředí sociálních služeb-aplikace konkrétních opatření, č. A2022//0332-VP

Kategorie:

Sociální služby, Zdravotnictví

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

01.12.2022
ON-LINE

Začátek: 01.12.2022 09:00 (čt)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: ON-LINE

Cena za osobu: 2 990 Kč bez DPH

Var. symbol: bude upřesněno

Uzávěrka: 24.11.2022

 Další termíny:

16.03.2023
ON-LINE
16.03.2023
Praha
14.09.2023
ON-LINE
14.09.2023
Praha
Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz
©2019 Aliaves & Co., a.s. Specialista na kurzy, školení a zakázkové vzdělávání. Všechna práva vyhrazena | Obchodní podmínky