Přestupky na živnostenském úseku

AKREDITOVÁNO MV BLÍŽÍ SE TERMÍN PŘIHLÁŠEK

Lektor:

Ing. Mgr. Jan Strakoš

Ředitel odboru živností a spotřebitelské legislativy Ministerstva průmyslu a obchodu, kde se věnuje problematice správního řízení a trestání zejména v oblasti živnostenského podnikání. V letech 2011-2019 působil na Ministerstvu vnitra jako referent přestupkové agendy.

Popis:

Cíl semináře

Podnikatelské prostředí představuje velmi svébytnou oblast lidské činnosti, která je vedle soukromoprávních předpisů regulována také velkým množstvím veřejnoprávních předpisů obsahujících různé povinnosti i sankce, které hrozí podnikatelům v případě jejich nedodržení. Mezi tyto předpisy, které obsahují přestupky podnikatelské veřejnosti, neodmyslitelně patří i živnostenský zákon a zákon o regulaci reklamy. Vzhledem k tomu, že neznalost těchto předpisů neomlouvá, cílem semináře je seznámit veřejnost s přestupky na úseku těchto zákonů a řízením o nich podle přestupkového zákona.

Obsah semináře

Během semináře budou účastníci upozorněni na aktuální judikaturu k přestupkovému právu, výklad k jednotlivým problémům bude přiblížen na praktických příkladech, na kterých se případný problém demonstruje nejlépe. V tomto směru je seminář vhodný nejen pro správní orgány, které řízení o těchto přestupcích vedou (může posloužit k prohloubení znalostí na úseku těchto zákonů), ale i pro podnikatelskou veřejnost, která se zde může seznámit s jednotlivými skutkovými podstatami přestupků a specifiky přestupkového řízení.

 

Osnova:

1) Uvedení do problému - podnikatel jako pachatel přestupku (základy odpovědnosti)

2) Vybrané skutkové podstaty - přestupky na úseku živnostenského zákona

3) Vybrané skutkové podstaty - přestupky na úseku zákona o regulaci reklamy

4) Dozorové orgány na úseku živnostenského zákona a zákona o regulaci reklamy

5) Řízení o přestupcích - procesní komplikace a způsoby jejich řešení (úkony před zahájením řízení, zahájení řízení, zkrácené řízení, správní rozhodnutí, narovnání, opravné prostředky)

6) Diskuse a závěr 

Harmonogam:

9:00 – 15:00

Místo konání:

PRAHA - Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1 (najít na mapě)

Akreditace:

MV - AK/PV-242/2017; Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

Kategorie:

Správní a trestní právo, Přestupky

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

18.08.2022
Praha

Začátek: 18.08.2022 09:00 (čt)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: Praha

Cena za osobu: 2 990 Kč bez DPH

Var. symbol: bude upřesněno

Uzávěrka: 11.08.2022

  Přihlásit na kurz

 Další termíny:

18.08.2022
ON-LINE
15.09.2022
ON-LINE
15.12.2022
ON-LINE
26.01.2023
ON-LINE
18.05.2023
ON-LINE
27.07.2023
ON-LINE
26.10.2023
ON-LINE
Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz
©2019 Aliaves & Co., a.s. Specialista na kurzy, školení a zakázkové vzdělávání. Všechna práva vyhrazena | Obchodní podmínky