Odbory na pracovišti? Jak s nimi jednat – práva a povinnosti zaměstnavatele

AKREDITOVÁNO MV UZAVŘENO

Lektor:

JUDr. Jan Horecký Ph.D.

Člen Kolegia expertů Asociace pro kolektivní vyjednávání, člen Výboru Společnosti pro pracovní právo. Aktivně působí na právním oddělení Českomoravské konfederace odborových svazů, editor Central European Journal of Labour Law and Personnel Management. Spoluautor několika publikací, včetně komentáře k zákoníku práce, metodických pomůcek, středoškolských učebnic i vědeckých článků z oblasti pracovního práva individuálního i kolektivního.

Popis:

Seminář směřuje k vysvětlení problematiky kolektivních pracovněprávních vztahů za na pracovišti. Zabývat se budeme podmínkami působení odborové organizace u zaměstnavatele, povinnostmi zaměstnavatele a vedoucích zaměstnanců v součinnosti s odborovou organizací a důsledky nesplnění projednacích a informačních povinností zaměstnavatele.

Cíl semináře

Cílem kurzu je účastníkům podrobněji vysvětlit podmínky působení zástupců zaměstnanců, zejména odborových organizací, u zaměstnavatele. Účastnici se budou orientovat v rozsahu participativních oprávnění odborové organizace a povinností zaměstnavatele. Důraz bude kladen především vytýčení okruhu povinností zaměstnavatele a důsledků jejich neplnění. O čem všem např. musí zaměstnavatel odborovou organizaci informovat, co s ní musí projednat, a co se stane, když tak činit nebude? Jak jsou vysoké sankce a jde i o důvod pro odvolání vedoucího zaměstnance?

Účastníci by se měli po absolvování kurzu orientovat rovněž v problematice kolektivního vyjednávání, jeho postupech a řešení případných sporů. Co vše může být obsaženo v kolektivní smlouvě? Lze upravit podmínky homeoffice? Jak je to s indispozičním volnem a co úprava pracovní doby a důvodů pro rozvázání pracovního poměru?

Stranou nezůstane ani řešení otázek nákladů spojených s činností odborové organizace, které nese zaměstnavatel, stejně jako ochrana odborových funkcionářů a jejich nárok na uvolnění s náhradou (či bez) výdělku.

Obsah semináře

V rámci semináře bude podrobně vysvětleno zejména následující:

 • Působení odborové organizace
 • Podmínky vzniku odborové organizace vs. podmínky působení u zaměstnavatele
 • Rozsah oprávnění odborové organizace
  • právo na informace
  • právo na projednání
  • právo na spolurozhodování
  • právo na kontrolu
 • Kolektivní vyjednávání a kolektivní smlouvy
  • co může být obsahem
  • z čeho platit
 • Podmínky působení odborové organizace
  • uvolňování odborových funkcionářů
  • ochrana odborových funkcionářů
  • hrazení nákladů a dotování činnosti odborové organizace
 • Sankce za neplnění povinností vůči odborové organizaci

Harmonogam:

9:00 – 15:00

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

Místo konání:

PRAHA - Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1 (najít na mapě)

Akreditace:

MV - AK/PV-380/2019; Pracovní právo

Kategorie:

Pracovní právo, Mzdy

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

06.10.2022
Praha

Začátek: 06.10.2022 09:00 (čt)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: Praha

Cena za osobu: 2 990 Kč bez DPH

Var. symbol: bude upřesněno

Uzávěrka: 29.09.2022

Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz
©2019 Aliaves & Co., a.s. Specialista na kurzy, školení a zakázkové vzdělávání. Všechna práva vyhrazena | Obchodní podmínky