Novinky v exekučních srážkách ze mzdy v roce 2022

AKREDITOVÁNO MV UZAVŘENO

Lektor:

Ing. Mgr. Antonín Toman

Vedoucí právního oddělení - Exekutorská komora České republiky. Současně je přidruženým členem Právní a legislativní komise Exekutorské komoře České republiky. Zabývá se problematickými okruhy exekučního práva a výkonu dohledu nad činností soudních exekutorů, o čemž také přednáší a publikuje v odborných zdrojích.

 

Popis:

Cíl semináře

Seznámení účastníků s právní úpravou vztahující se ke srážkám ze mzdy, které jsou prováděny v rámci exekučního řízení.

Obsah semináře bude zaměřen na změny v oblasti srážek ze mzdy, ke kterým došlo v poslední době, zejména zákonem č. 286/2021 Sb.

Dále bude komplexně pojednáno o obsahu relevantních právních předpisů, povinnostech zaměstnavatelů, nejčastějších omylech, sporných situacích a postřezích z praxe.

Seminář je určen především pro podnikové právníky, personalisty, mzdové účetní a osoby zajímající se o problematiku exekučních srážek ze mzdy.

Obsah semináře

-základní principy exekuce srážkami ze mzdy,

-elektronizace součinnosti s plátci mzdy + elektronické exekuční příkazy

-třetinový systém, nezabavitelná částka,

-příjmy podléhající exekuci srážkami ze mzdy,

-přednostní a nepřednostní pohledávky,

-způsob výpočtu srážek,

-náhrada nákladů plátce mzdy

-pořadí exekucí,

-souběh více příjmů,

-odklad a zastavení exekuce srážkami ze mzdy

-přechod zaměstnance k novému zaměstnavateli,

-povinnosti zaměstnavatele ve vztahu k soudnímu exekutorovi,

-střet exekuce a insolvenčního řízení

Harmonogam:

Harmonogram

9:00–15:00

Místo konání:

Akreditace:

MV - AK/PV-64/2017, Exekuce srážkami ze mzdy v praxi

Kategorie:

Finanční a daňové právo, Majetek

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

19.05.2022
ON-LINE

Začátek: 19.05.2022 09:00 (čt)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: ON-LINE

Cena za osobu: 2 890 Kč bez DPH

Var. symbol: 2240200161

Uzávěrka: 12.05.2022

 Další termíny:

22.09.2022
Praha
22.09.2022
ON-LINE
22.11.2022
Brno
22.11.2022
ON-LINE
Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz
©2019 Aliaves & Co., a.s. Specialista na kurzy, školení a zakázkové vzdělávání. Všechna práva vyhrazena | Obchodní podmínky