Opravné a dozorčí prostředky ve správním řízení

AKREDITOVÁNO MV

Lektor:

prof. JUDr. Martin Kopecký CSc.

Uznávaný expert na Správní právo, autor mnoha vědeckých publikací, akademický pracovník, profesor na Právnické fakultě Univerzity Karlovy a na Fakultě právnické Západočeské univerzity v Plzni, kde působí jako vedoucí katedry správního práva. Je autorem učebnice Správní právo – obecná část (2021), vede též autorský kolektiv, který vydal Komentář k obecnímu zřízení (2022). Vedle své pedagogické a publikační činnosti vykonává rovněž advokátní praxi.

Popis:

Cíl semináře

Cílem semináře je seznámit účastníky s jednotlivými způsoby přezkumu správních rozhodnutí, s podmínkami přezkumu a seznámit s trendy soudní judikatury ve vztahu k opravným a dozorčím prostředkům.

Obsah semináře

  • Seminář se věnuje jednotlivým způsobům přezkumu správních rozhodnutí na základě řádných a mimořádných opravných prostředků a prostředků dozorčích, a to zejména odvolání, rozkladu, odporu, obnovy řízení a přezkumného řízení, a to jak podle správního řádu, tak i podle některých zvláštních úprav, jako třeba přestupkového zákona.
  • Rozebírá podmínky přezkumu správních rozhodnutí, možnosti nápravy právních a skutkových vad, jakož i dopady soudních rozhodnutí, kterými se ruší správní rozhodnutí, na další postupy ve správním řízení.
  • Seminář ukazuje na aktuální trendy soudní judikatury ve vztahu k opravným a dozorčím prostředkům, zejména z pohledu proporcionality ochrany veřejného zájmu a ochrany práv nabytých v dobré víře.

Harmonogam:

Harmonogram

9:00–15:00

Místo konání:

Akreditace:

MV - AK/PV-86/2015, Správní řád

Kategorie:

Správní a trestní právo, Přestupky

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

24.08.2022
ON-LINE

Začátek: 24.08.2022 09:00 (st)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: ON-LINE

Cena za osobu: 3 220 Kč bez DPH

Var. symbol: bude upřesněno

Uzávěrka: 23.08.2022

  Přihlásit na kurz

 Další termíny:

24.08.2022
Praha
19.10.2022
Praha
19.10.2022
ON-LINE
Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz
©2019 Aliaves & Co., a.s. Specialista na kurzy, školení a zakázkové vzdělávání. Všechna práva vyhrazena | Obchodní podmínky