Aktuality ze zákona o obcích

AKREDITOVÁNO MV

Lektor:

JUDr. Adam Furek

Právník ve státní správě, který se bezmála dvacet let věnuje problematice územní samosprávy.

Popis:

Cíl semináře

Cílem je poskytnout účastníkům od největšího odborníka z Ministerstva vnitra na zákon o obcích konkrétní a odborné znalosti z oblasti obecní samosprávy, zejména v souvislosti s komunálními volbami na podzim 2022.

Seminář je zaměřen na výklad zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecního zřízení). Účastníci získají přehled o právním zakotvení samosprávy v České republice, o vzniku a zániku mandátu zastupitele, o právech a povinnostech zastupitelů i občanů obce, dále o jednání orgánů územní samosprávy, zejména pak zastupitelstva, o rozdělení pravomocí mezi jednotlivé obecní orgány a o vzájemných vztazích mezi těmito orgány. Důležitou částí je pojednání o povinnostech při nakládání s obecním majetkem s přihlédnutím k právní odpovědnosti zastupitelů za majetkové dispozice. . Stranou nezůstanou ani připravované legislativní změny v této oblasti. Vzdělávání bude zaměřeno nejen na výklad ustanovení právních norem, ale i na jejich aplikaci v praxi (v práci úřadů a úředníků), včetně zodpovězení všech dotazů účastníků vzdělávání a včetně odkazů na aktuální judikaturu.

Obsah semináře

Část první (obecná charakteristika)

1.    Charakteristika obce jako základního územního samosprávného celku; samostatná a přenesená působnost obcí

2.    Občané obce a jejich práva

Část druhá (obecní orgány – pravomoci, jednání)

1.    Zastupitelstvo obce (jednání zastupitelstva, členství v zastupitelstvu, včetně rezignace a zániku mandátu, práva a povinnosti zastupitelů, střet zájmů apod.)

2.    Ostatní obecní orgány (rada obce, starosta, obecní úřad)

3.    Fungování obecních orgánů v době od voleb do zastupitelstva do ustavení nových orgánů (starosty, místostarosty, rady).

Část třetí (nakládání s obecním majetkem)

1.    Povinnost péče řádného hospodáře (včetně problematiky dispozic za nižší než obvyklou cenu a pravidel výběru z více nabídek)

2.    Procedurální povinnosti obcí při dispozicích s majetkem (zveřejnění záměru dispozice, požadavky na projednání majetkové dispozice v obecních orgánech, jednání za obec navenek a problematika odpovědnosti funkcionářů za škodu).

Určeno

Všem vedoucím pracovníkům úřadů, voleným zástupcům samosprávy, právníkům i referentům, jichž se dotýká aplikační praxe zákona o obcích.

Harmonogam:

9:00–15:00

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

Místo konání:

PRAHA - Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1 (najít na mapě)

Akreditace:

MV - AK/PV-78/2014; Zákon o obcích-aktuality a praxe

Kategorie:

Pracovní právo, MzdyOstatní

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

20.10.2022
Praha

Začátek: 20.10.2022 09:00 (čt)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: Praha

Cena za osobu: 2 990 Kč bez DPH

Var. symbol: bude upřesněno

Uzávěrka: 13.10.2022

  Přihlásit na kurz

 Další termíny:

10.08.2022
Praha
POSLEDNÍ MOŽNOST PŘIHLÁŠKY
10.08.2022
ON-LINE
POSLEDNÍ MOŽNOST PŘIHLÁŠKY
20.10.2022
ON-LINE
06.12.2022
ON-LINE
06.12.2022
Praha
Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz
©2019 Aliaves & Co., a.s. Specialista na kurzy, školení a zakázkové vzdělávání. Všechna práva vyhrazena | Obchodní podmínky