Ochrana dětí na internetu před sexuálními predátory, kyberšikanou a dalšími hrozbami

AKREDITOVÁNO MPSV+MŠMT POSLEDNÍ MOŽNOST PŘIHLÁŠKY

Lektor:

Ing. Petr Šmíd

Ředitel Portus Prachatice, o.p.s. a garant certifikovaných preventivních programů, supervizor se specializací na školské prostředí, expert na oblast kyberkriminality.

Lektor akreditovaných seminářů z oblasti kyberšikany a šikany, který se více než 15 let pohybuje v oblasti školské primární prevence. 

Popis:

Cíl semináře

Cílem semináře je zacelit propast mezi internetovými znalostmi dětí, pedagogických pracovníků a rodičů.

Děti předběhly své rodiče a pedagogické pracovníky. V oblasti kyberprostoru se často pohybují s nevídanou lehkostí. Na útok sexuálního predátora, kyberšikanu a další rizikové jevy, které na ně na internetu čekají, však připraveny nejsou.

Účastníci získají přehledný a praktický návod, jak přistupovat k výchově a vzdělávání dětí během současné expanze informačních technologií a dostanou možnost nahlédnout na mnoho paradoxů dnešní „doby datové“, která nabízí dětem dosud netušená rizika, ale i netušené možnosti.

Seminář seznámí účastníky s fenoménem kyberšikany ve školství, popíše základní formy, projevy, kterými mohou být verbální útoky, ztrapňování šířením fotografie, videa nebo zvukové nahrávky, vyhrožování, zastrašování oběti nebo dokonce vydírání. Účastníci se seznámí také s různými formami manipulace s dětmi ve vztahu k internetu.

Obsah semináře

  • Digitální závislost, o nových technologiích bez obalu
  • Vymezení dětského digitálního prostoru včetně nejnovějších trendů - TikTok, YouTube s automaticky tvořeným obsahem, tvorba digitální stopy
  • Úskalí, včetně možného útoku sexuálního predátora
  • Kyberšikana, její formy a možné následky
  • Intervence ze strany pedagoga
  • Role Policie
  • Ostatní hrozby na internetu

Harmonogam:

9:00–15:00

Místo konání:

Akreditace:

MPSV - A2019/0199-SP/PC/PP/VP, Název akreditace: Úvod do kyberšikany
MŠMT - 1037/2017-1-177, Název akreditace: Kyberšikana a jiné nástrahy virtuálního světa

Kategorie:

Školství, VzděláváníSociální služby, ZdravotnictvíMěkké dovednosti, Informatika

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

07.10.2022
ON-LINE

Začátek: 07.10.2022 09:00 (pá)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: ON-LINE

Cena za osobu: 2 890 Kč bez DPH

Var. symbol: bude upřesněno

Uzávěrka: 30.09.2022

  Přihlásit na kurz

 Další termíny:

25.11.2022
ON-LINE
25.11.2022
Praha
09.01.2023
Praha
09.01.2023
ON-LINE
12.04.2023
Praha
12.04.2023
ON-LINE
07.06.2023
Praha
07.06.2023
ON-LINE
Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz
©2019 Aliaves & Co., a.s. Specialista na kurzy, školení a zakázkové vzdělávání. Všechna práva vyhrazena | Obchodní podmínky