Prevence závislostí na technologiích - rizika virtuálního světa (sociální sítě, hry, závislost) nejen pro učitele

AKREDITOVÁNO MPSV+MŠMT

Lektor:

Ing. Petr Šmíd

Ředitel Portus Prachatice, o.p.s. a garant certifikovaných preventivních programů, supervizor se specializací na školské prostředí, expert na oblast kyberkriminality.

Lektor akreditovaných seminářů z oblasti kyberšikany a šikany, který se více než 15 let pohybuje v oblasti školské primární prevence. 

Popis:

Cílem semináře je seznámit účastníky semináře s fenoménem kyberšikany ve školství, popsat jeho základní formy, projevy, následky a možnosti řešení.

Seminář provede účastníky různými formami kyberšikany, kterými mohou být verbální útoky, ztrapňování šířením fotografie, videa nebo zvukové nahrávky, vyhrožování, zastrašování oběti nebo dokonce vydírání. Účastníci se seznámí také s různými formami manipulace s dětmi ve vztahu k internetu.

Cílovou skupinou semináře jsou zejména zaměstnanci Policie ČR, ředitelé škol, pedagogičtí pracovníci a zaměstnanci školských odborů krajských a obecních úřadů.

Obsah:

  • multidisciplinární vymezení kyberšikany
  • formy kyberšikany
  • intervence ze strany pedagoga
  • role policie
  • možné následky kyberšikany
  • ostatní hrozby na internetu

Harmonogam:

9:00–15:00

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

Místo konání:

PRAHA - Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1 (najít na mapě)

Akreditace:

MPSV - A2019/0199-SP/PC/PP/VP; Akreditováno pod názvem: Úvod do kyberšikany
MŠMT - 1037/2017-1-177; Akreditováno pod názvem: Kyberšikana ve školství

Kategorie:

Školství, Vzdělávání

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

21.10.2022
Praha

Začátek: 21.10.2022 09:00 (pá)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: Praha

Cena za osobu: 2 990 Kč bez DPH

Var. symbol: bude upřesněno

Uzávěrka: 14.10.2022

  Přihlásit na kurz

 Další termíny:

21.10.2022
ON-LINE
Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz
©2019 Aliaves & Co., a.s. Specialista na kurzy, školení a zakázkové vzdělávání. Všechna práva vyhrazena | Obchodní podmínky