Datové schránky jako zdroj nesprávného úředního postupu

AKREDITOVÁNO MV

Lektor:

Mgr. Ing. Ondřej Menoušek

Odborník na elektronické doručování ve veřejné správě, bývalý člen expertních skupin při Evropské komisi (European eGovernment Services (IDABC), eProcurment Expert Group. Předseda komise pro úřednické zkoušky, obor státní služby – Informační a komunikační technologie, vedoucí projektu datových schránek. Podílel se na zavádění nejvýznamnějších informačních systémů českého eGovernmentu – informačního systému datových schránek, Czech POINT, Portálu veřejné správy, Registru smluv a dalších.

Popis:

Cíl semináře

Konsolidace znalostí a dovedností týkajících se datových schránek. Zvýšení kvality a prohloubení znalostí úředníků veřejné správy. Na semináři získáte praktický pohled na aktuální používání datových schránek.

Obsah semináře

V rámci semináře bude podrobně a komplexně vysvětlena problematika datových schránek od základních informací po praktické rady v této oblasti. Jaké jsou povinnosti úředníků a na co si dát pozor.

  • Úvod do problematiky e-governmentu v ČR
  • Základní pojmy - písemnost, dokumenty, listiny, datové zprávy
  • Elektronický podpis, značka a časové razítko
  • Hlavní principy a cíle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
  • Datové schránky a informační systém datových schránek
  • Doručování do datových schránek
  • Podávání prostřednictvím datové schránky
  • Konverze dokumentů
  • Doručování a podávání v českém právním řádu po nabytí účinnosti zákona č. 300/2008 Sb.
  • Dotazy a diskuse

Určeno

Seminář je určen všem úředníkům státní správy i územní samosprávy. Rovněž je seminář určen pro statutární auditory, daňové poradce, insolvenční správce.

Harmonogam:

9:00 – 15:00

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

Místo konání:

Akreditace:

MV - AK/PV-46/2022, Datové schránky jako zdroj nesprávného úředního postupu

Kategorie:

Měkké dovednosti, Informatika

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

24.08.2022
ON-LINE

Začátek: 24.08.2022 09:00 (st)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: ON-LINE

Cena za osobu: 2 890 Kč bez DPH

Var. symbol: bude upřesněno

Uzávěrka: 17.08.2022

  Přihlásit na kurz

 Další termíny:

24.08.2022
Praha
19.10.2022
ON-LINE
19.10.2022
Praha
07.12.2022
Praha
07.12.2022
ON-LINE
Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz
©2019 Aliaves & Co., a.s. Specialista na kurzy, školení a zakázkové vzdělávání. Všechna práva vyhrazena | Obchodní podmínky