Kolaudování staveb

AKREDITOVÁNO MV UZAVŘENO

Lektor:

JUDr. Vladimíra Sedláčková

Dlouholetá lektorka a zkušební komisařka ZOZ při územním rozhodování a rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastnění. V minulosti působila jako ředitelka odboru stavebního řádu na Ministerstvu pro místní rozvoj, kde se podílela na přípravě zákona o vyvlastnění, stavebního zákona, jeho novel a prováděcích vyhlášek. Lektorské činnosti se věnuje od roku 2002. Členka České společnosti pro stavební právo.

Popis:

Užívání staveb

 

Seminář bude zaměřen na základní formy kolaudování staveb – kolaudační souhlas a kolaudační rozhodnutí, na jednotlivé formy změny v užívání staveb a jejich projednávání, na jejich právní úpravu ve stavebním zákoně i prováděcích vyhláškách.  Pozornost bude věnována náležitostem podání, průběhu projednávání, kontrolní prohlídce stavby, náležitostem souhlasu i rozhodnutí. Jednotlivé instituty budou podrobně probrány také se zohledněním obecné úpravy ve správním řádu. Účastníci budou dále upozorněni na speciální úpravu pro určité druhy staveb podle liniového zákona.

Seminář je určen zejména zaměstnancům obecních, městských a krajských stavebních úřadů. Seznámeni budou se související judikaturou správních soudů a dále též s právní úpravou užívání staveb podle právě projednávaného návrhu nového stavebního zákona. Nedílnou součástí semináře bude diskuse k tématu a odpovědi na dotazy účastníků.

 

Kolaudace

  • Stavby, které podléhají kolaudaci
  • Povinnosti stavebníka u staveb nepodléhajících kolaudaci
  • Formy kolaudace:

Kolaudační souhlas

Kolaudační rozhodnutí

  • Projednání nepodstatných odchylek

Změna v účelu užívání stavby

  • Změna podmíněná a nepodmíněná změnou dokončené stavby

 

  • Další vybraná související ustanovení stavebního zákona
  • Aktuální judikatura soudů
  • Informace o právní úpravě užívání staveb podle nového stavebního zákona
  • Diskuse

Harmonogam:

9:00 – 15:00

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

Místo konání:

PRAHA - Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1 (najít na mapě)

Akreditace:

MV - AK/PV-636/2021, Kolaudování staveb

Kategorie:

Správní a trestní právo, Přestupky

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

16.11.2022
Praha

Začátek: 16.11.2022 09:00 (st)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: Praha

Cena za osobu: 3 490 Kč bez DPH

Var. symbol: 2240200368

Uzávěrka: 09.11.2022

 Další termíny:

20.06.2023
ON-LINE
20.06.2023
Praha
05.09.2023
ON-LINE
05.09.2023
Praha
09.11.2023
ON-LINE
09.11.2023
Praha
Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz
©2019 Aliaves & Co., a.s. Specialista na kurzy, školení a zakázkové vzdělávání. Všechna práva vyhrazena | Obchodní podmínky