Dotčené orgány v procesu územního plánování, uplatňování stanovisek, řešení rozporů

AKREDITOVÁNO MV UZAVŘENO

Lektor:

Ing. Roman Vodný PhD.

Ředitel odboru územního plánování MMR, spolupodílí se na legislativní přípravě novel stavebního zákona a prováděcích předpisů k němu, podílel se na přípravě nového stavebního zákona v části týkající se územního plánování, zkušební komisař pro zvláštní část ZOZ na úseku územního plánování.

Popis:

Cíl semináře

Cílem semináře je seznámit jeho účastníky s dotčenými orgány na úseku územního plánování. Jejich postavením, způsobem jejich vyjadřování v jednotlivých etapách procesu pořizování, obsahu a závaznosti jejich vyjádření a způsobem, jakým jsou řešeny rozpory jak mezi stanovisky dotčených orgánů, tak mezi dotčeným orgánem a pořizovatelem.

Obsah semináře

Veřejný zájem: pojem a jeho ukotvení

Dotčený orgán a jeho role v procesu územního plánování

Výstupu dotčených orgánů v procesech územního plánování (stanovisko, závazné stanovisko a vyjádření)

Náležitosti stanoviska a závazného stanoviska, jejich závaznost

Vázanost dotčených orgánů předchozím vyjádřením

Řešení rozporů

  • kdy rozpor vzniká, kdy nevzniká
  • jak se rozpor řeší, kdo jej řeší
  • jak požádat o řešení rozporu a jaké kroky je nutné učinit před žádostí
  • co je výsledkem řešení rozporů
  • kdo je výsledkem řešení rozporů vázán

Doporučená literatura: Dotčené orgány v procesu územního plánování - internetová prezentace dostupná zde: https://www.uur.cz/default.asp?ID=2588

Harmonogam:

9:00 – 15:00

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

Místo konání:

PRAHA - Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1 (najít na mapě)

Akreditace:

MV - AK/PV-503/2022, Dotčené orgány v procesu územního plánování, uplatňování stanovisek, řešení rozporů

Kategorie:

Správní a trestní právo, Přestupky

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

29.11.2022
Praha

Začátek: 29.11.2022 09:00 (út)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: Praha

Cena za osobu: 3 490 Kč bez DPH

Var. symbol: 2240200417

Uzávěrka: 22.11.2022

Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz
©2019 Aliaves & Co., a.s. Specialista na kurzy, školení a zakázkové vzdělávání. Všechna práva vyhrazena | Obchodní podmínky