Střídavá výchova, předávání dětí, vynucování styku s jiným rodičem a další části rodinného práva

AKREDITOVÁNO MPSV+MV UZAVŘENO

Lektor:

prof. JUDr. Milana Hrušáková CSc.

Přední česká právnička a bývalá děkanka Právnické fakulty UP v Olomouci. Odborně se věnuje především rodinnému právu, zpracovávala posudky pro Ministerstvo spravedlnosti i pro veřejného ochránce práv. Členka legislativní komise pro rekodifikaci občanského zákoníku.

Popis:

Cílem vzdělávacího programu je podrobné vymezení výše zmíněné problematiky, které má vést ke zvýšení orientace sociálních pracovníků a pracovníků OSPOD nejen v platné legislativě, ale i v konkrétních soudních judikátech a sporech, které mohou být motivačním vodítkem pro správnou praxi v rámci jednání s rodinami.

RODIČOVSKÁ ODPOVĚDNOST

 • pojem rodičovská odpovědnost, historický vývoj právní úpravy vztahu mezi rodiči a dětmi;
 • moc otcovská, rodičovská moc, rodičovská práva;
 • rodičovská zodpovědnost x rodičovská odpovědnost, rodičovská odpovědnost nezletilého rodiče;
 • výkon rodičovské odpovědnosti nezletilého rodiče, který není plně svéprávný nebo jehož svéprávnost byla omezena;
 • pozastavení, omezení a zbavení rodičovské odpovědnosti.

OBSAH RODIČOVSKÉ ODPOVĚDNOSTI

 • povinnosti a práva rodičů;
 • obsah rodičovské odpovědnosti: osobní jméno a příjmení dítěte, péče o dítě a jeho ochrana, zajištění výchovy a vzdělání dítěte a určení místa jeho bydliště, osobní styk rodiče s dítětem, zastoupení dítěte, péče o jmění dítěte;
 • participační práva dítěte – opatrovník pro správu jmění.

VÝKON RODIČOVSKÉ ODPOVĚDNOSTI

 • výkon rodičovské odpovědnosti v případě, kdy rodiče spolu nežijí, po rozvodu manželství aj.;
 • společná, střídává, individuální péče;
 • vyživovací povinnost – mezi předky a potomky, výživné a zajištění některých nákladů neprovdané matce;
 • vztahy mezi dítětem a jinými příbuznými a dalšími osobami.

Harmonogam:

9:00–15:00

Místo konání:

Akreditace:

MPSV - A2020/0651-SP/VP; Akreditováno pod názvem: Problematika opatrovnictví: metody, postupy a kompetence sociálních pracovníků
MV - AK/PV-64/2022, Střídavá výchova, předávání dětí, vynucování styku s jiným rodičem a další části rodinného práva

Kategorie:

Sociální služby, Zdravotnictví

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

01.12.2022
ON-LINE

Začátek: 01.12.2022 09:00 (čt)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: ON-LINE

Cena za osobu: 3 590 Kč bez DPH

Var. symbol: 2240200426

Uzávěrka: 24.11.2022

Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz
©2019 Aliaves & Co., a.s. Specialista na kurzy, školení a zakázkové vzdělávání. Všechna práva vyhrazena | Obchodní podmínky