Nový zákon o odpadech - aplikační praxe od 1.1.2022

AKREDITOVÁNO MV

Lektor:

JUDr. Hana Dvořáková MBA

Ministerstvo životního prostředí - ředitelka odboru výkonu státní správy II.

Popis:

Cíl semináře

Seminář je určen pro pracovníky správních orgánů vykonávající státní správu v oblasti odpadového hospodářství, kteří zabezpečují nakládání s komunálním odpadem v rámci obecního systému odpadového hospodářství, a to podle aktuální právní úpravy.

Obsah semináře

 • Nová právní úprava odpadového hospodářství – zákony a prováděcí předpisy
 • Základní vymezení působnosti zákona o odpadech
 • Původce odpadu, odpad, vedlejší produkt, ukončení odpadového režimu
 • Obecné povinnosti při nakládání s odpady
 • Obec jako původce odpadu a její povinnosti
 • Školní sběr
 • Jednotlivé způsoby nakládání
 • Obecní systém
 • Povinnosti osob při nakládání s komunálním odpadem
 • Nakládání s vybranými druhy odpadů
 • Průběžná evidence a ohlašování odpadů
 • Správní činnost ve veřejné správě (rozhodnutí, závazná stanoviska, atd.)
 • Opatření k nápravě a přestupky
 • Další související problematika a příklady z praxe

Harmonogam:

9:00 – 13:00

Místo konání:

Akreditace:

MV - AK/PV-647/2022, Zákon o odpadech (webinář)

Kategorie:

Právo životního prostředí

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

23.08.2022
ON-LINE

Začátek: 23.08.2022 09:00 (út)

Délka výuky: 4 hodiny

Místo konání: ON-LINE

Cena za osobu: 2 890 Kč bez DPH

Var. symbol: 2240200227

Uzávěrka: 22.08.2022

  Přihlásit na kurz

 Další termíny:

23.08.2022
Praha
Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz
©2019 Aliaves & Co., a.s. Specialista na kurzy, školení a zakázkové vzdělávání. Všechna práva vyhrazena | Obchodní podmínky