Ohrožené děti - projednávání a rozhodování případů

AKREDITOVÁNO MPSV+MV POSLEDNÍ MOŽNOST PŘIHLÁŠKY

Lektor:

Mgr. Vladimír Polák

Soudce, který je inspirován cochemskou praxí, nastavil procesy interdisciplinární spolupráce subjektů zúčastněných na projednávání a rozhodování věcí rodinného práva soukromého v obvodu Okresního soudu v Novém Jičíně. Problematice rozhodování soudu ve věcech péče o nezletilé se věnuje též v rámci lektorské činnosti. V současné době působí jako místopředseda Krajského soudu v Ústí nad Labem.

Popis:

Cíl semináře

Cílem vzdělávacího programu je seznámit účastníky s teoretickými východisky a principy spolupráce, oprávněními a povinnostmi zúčastněných subjektů a sesíťováním jejich kompetencí, včetně příkladů možného nastavení interdisciplinárních procesů. Probráno bude strukturované vyhodnocení (míry) ohrožení dítěte, problematika rodinných intervenčních programů, včetně jejich monitoringu a vyhodnocování úspěšnosti.

Obsah semináře

V rámci kurzu bude představena problematika soudního projednávání a rozhodování případů ohrožených dětí, a to se zaměřením na interdisciplinární spolupráci v těchto věcech:

  • evidence-based přístup při vyhodnocování míry ohrožení dítěte a volbě adekvátních intervencí (postup založený na důkazech);
  • problem-solving justice, tedy přístup soudu zaměřený na řešení problémů nezletilého dítěte a jeho rodiny. 

Teoretický výklad bude doplněn kazuistikami a judikaturou.

Harmonogam:

9:00 – 15:00

Místo konání:

Akreditace:

MPSV - A2019/0348-SP; Akreditováno pod názvem: Cochemská praxe a další formy interdisciplinární spolupráce ve věcech péče soudu o nezletilé
MV - AK/PV-163/2022; Ohrožené děti - projednávání a rozhodování případů (webinář)

Kategorie:

Sociální služby, Zdravotnictví

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

08.12.2022
ON-LINE

Začátek: 08.12.2022 09:00 (čt)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: ON-LINE

Cena za osobu: 3 590 Kč bez DPH

Var. symbol: 2240200434

Uzávěrka: 01.12.2022

  Přihlásit na kurz

 Další termíny:

23.02.2023
Praha
23.02.2023
ON-LINE
26.10.2023
Praha
26.10.2023
ON-LINE
Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz
©2019 Aliaves & Co., a.s. Specialista na kurzy, školení a zakázkové vzdělávání. Všechna práva vyhrazena | Obchodní podmínky