Veřejné zakázky malého rozsahu

AKREDITOVÁNO MV UZAVŘENO

Lektor:

JUDr. Martin Kakrda

Vedoucí oddělení metodiky veřejných zakázek na Ministerstvu průmyslu a obchodu, člen expertní skupiny Ministerstva pro místní rozvoj a člen rozkladové komise Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Popis:

Cíl semináře

Cílem semináře je nebát se veřejných zakázek, ale mít k nim respekt.

Obsah semináře:

V průběhu semináře budou účastníci seznámeni s problematikou veřejných zakázek malého rozsahu od A do Z. Po seznámení se se základními „zakázkovými“ pojmy (veřejná zakázka malého rozsahu, předpokládaná hodnota, dělení zakázek, kvalifikace, hodnotící kritéria) budou účastníci provedeni tvorbou vnitřního předpisu a jeho vhodným nastavením. Navrženo bude možné rozdělení veřejných zakázek malého rozsahu dle výše předpokládané hodnoty a tomu odpovídající složitost schvalování a zadávání. Rozebrány budou také praktické problémy vytváření zadávací dokumentace s důrazem na uplatnění zásad zadávání. Opomenut nezůstane ani výběr dodavatele s popisem činnosti a role členů hodnotící komise.  Uvedeny budou také souvislosti, které se vážou na podpis smlouvy a jejich následné změny (způsob uzavření smluv a jejich zveřejnění, limity možných dodatků atd.). V samotném závěru budou účastníci upozorněni na některé trestněprávní aspekty, které zadávání veřejných zakázek malého rozsahu přináší.   

Stručně:

  • pojmy – základem je si rozumět
  • vnitřní předpis – rozumná pravidla pochopí všichni
  • schvalování – méně je někdy více
  • výběr dodavatele – kdo je ten nejlepší
  • podpis smlouvy – jdeme do finále
  • trestní odpovědnost – na co si dát pozor

Harmonogam:

9:00 – 15:00

Místo konání:

Akreditace:

MV - AK/PV-194/2022, Veřejné zakázky malého rozsahu (webinář)

Kategorie:

Správní a trestní právo, Přestupky

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

30.11.2022
ON-LINE

Začátek: 30.11.2022 09:00 (st)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: ON-LINE

Cena za osobu: 3 590 Kč bez DPH

Var. symbol: 2240200372

Uzávěrka: 29.11.2022

 Další termíny:

23.02.2023
Praha
23.02.2023
ON-LINE
19.04.2023
Praha
19.04.2023
ON-LINE
14.06.2023
Praha
14.06.2023
ON-LINE
26.09.2023
Praha
26.09.2023
ON-LINE
22.11.2023
Praha
22.11.2023
ON-LINE
Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz
©2019 Aliaves & Co., a.s. Specialista na kurzy, školení a zakázkové vzdělávání. Všechna práva vyhrazena | Obchodní podmínky