Dopady systemizace do služebního poměru státních zaměstnanců

Lektor:

Mgr. Karel Moravec

Expert na problematiku státní služby s dlouholetou praxí v oblasti správního řízení na prvním i druhém stupni. Jako ředitel odboru a před tím jako vedoucí oddělení v ústředním správním úřadu se od zavedení zákona o státní službě do praxe specializuje na správní řízení ve věcech služebního poměru státních zaměstnanců.

Popis:

Cíl semináře

Cílem semináře je seznámení účastníků s nejzásadnějšími dopady systemizace služebních a pracovních míst dle zákona o státní službě do služebního poměru státních zaměstnanců zejména se zaměřením na navazující změny služebního poměru. V průběhu semináře budou účastníkům poskytnuty nejen základní informace o právní úpravě systemizace, její změny a změny organizační struktury v kontextu jejich dopadů do služebního poměru, ale zejména o průběhu správního řízení ve věci změn služebního poměru na systemizaci bezprostředně navazujících, a to i z pohledu aktuální judikatury správních soudů.

Obsah semináře

  • systemizace, změna systemizace, změna organizační struktury
  • dopady systemizace do služebního poměru (změna platové třídy, stanovení zákazu konkurence, stanovení požadavku státního občanství České republiky, zrušení služebního místa)
  • odvolání ze služebního místa představeného
  • převedení na jiné služební místo
  • zařazení mimo výkon služby z organizačních důvodů
  • skončení služebního poměru

Harmonogam:

9:00 – 15:00

Místo konání:

Kategorie:

Správní a trestní právo, Přestupky

Pořadatel:

Aliaves s.r.o., Vyšehradská 320, 12800 Praha 2, IČ: 04636902, DIČ: CZ04636902

 Termín:

27.01.2022
ON-LINE

Začátek: 27.01.2022 09:00 (čt)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: ON-LINE

Cena za osobu: 2 890 Kč bez DPH

Var. symbol: bude upřesněno

Uzávěrka: 26.01.2022

  Přihlásit na kurz

 Další termíny:

27.01.2022
Praha
BLÍŽÍ SE TERMÍN PŘIHLÁŠEK
24.02.2022
Praha
24.02.2022
ON-LINE
25.03.2022
Praha
25.03.2022
ON-LINE
Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz
©2019 Aliaves & Co., a.s. Specialista na kurzy, školení a zakázkové vzdělávání. Všechna práva vyhrazena | Obchodní podmínky