Průběh správního řízení se zaměřením na řešení obstrukcí účastníků

AKREDITOVÁNO MV

Lektor:

prof. JUDr. Martin Kopecký CSc.

Uznávaný expert na Správní právo, autor mnoha vědeckých publikací, akademický pracovník, který působí na katedře správního práva a správní vědy Univerzity Karlovy. Vyučuje též na Fakultě právnické Západočeské univerzity v Plzni, kde působí jako vedoucí katedry správního práva. Vedl autorský kolektiv, který vydal Komentář k obecnímu zřízení (2015).

Popis:

Cíl semináře

Cílem semináře je seznámit účastníky se zvláštnostmi postupů správních orgánů a účastníků a dalších osob před zahájením a v průběhu správního řízení, zejména při doručování písemností, dokazování a shromažďování dalších podkladů pro rozhodnutí.

Obsah semináře

Výklad bude zaměřen na problematiku možných obstrukcí ze strany účastníků řízení a jejich zástupců činěných za účelem průtahů a oddálení vydání rozhodnutí a reakcí správních orgánů na zneužívání procesních práv účastníky řízení.

Harmonogam:

9:00 – 15:00

Místo konání:

Akreditace:

MV - AK/PV-86/2015; Správní řád

Kategorie:

Správní a trestní právo, Přestupky

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

26.01.2022
ON-LINE

Začátek: 26.01.2022 09:00 (st)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: ON-LINE

Cena za osobu: 3 220 Kč bez DPH

Var. symbol: bude upřesněno

Uzávěrka: 25.01.2022

  Přihlásit na kurz

 Další termíny:

26.01.2022
Praha
BLÍŽÍ SE TERMÍN PŘIHLÁŠEK
08.02.2022
Praha
08.02.2022
ON-LINE
08.04.2022
Praha
08.04.2022
ON-LINE
07.06.2022
Praha
07.06.2022
ON-LINE
Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz
©2019 Aliaves & Co., a.s. Specialista na kurzy, školení a zakázkové vzdělávání. Všechna práva vyhrazena | Obchodní podmínky