Nová právní úprava dovolené pod lupou

AKREDITOVÁNO MV

Lektor:

JUDr. Michael Košnar

vrchní ministerský rada na odboru pracovněprávní legislativy Ministerstva práce a sociálních věcí, kde se významně podílí na tvorbě a novelizaci pracovněprávních předpisů, zejména pak zákoníku práce. Současně se intenzivně věnuje lektorské a publikační činnosti se zaměřením na pracovní právo v aplikační praxi.

Popis:

Cíl semináře

Na praktických příkladech názorně vysvětlit úpravu dovolené s důrazem na změny účinné od 1. ledna 2021 a navazující výkladové a aplikační problémy. Výklad se tak zaměří i na složitější situace spojené např. se změnou úvazku v průběhu roku, pružným rozvržením pracovní doby nebo čerpáním dovolené po skončení mateřské dovolené.

Obsah semináře

  • univerzální postup pro určení konkrétního počtu hodin dovolené, na něž zaměstnanci vzniklo právo (rovnoměrné/nerovnoměrné rozvržení pracovní doby, částečný/plný úvazek atd.)
  • převod dovolené do následujícího roku na žádost zaměstnance (zákonné podmínky převodu, kolik hodin dovolené lze max. převést, podoba žádosti zaměstnance apod.)
  • výpočet dovolené při změně úvazku/výměry dovolené v průběhu roku
  • vliv jednotlivých překážek v práci na dovolenou („sick days“, neplacené volno, ošetřování dítěte a péče o něj, karanténa, překážky na straně zaměstnavatele, rodičovská a mateřská dovolená atd.),
  • kolik hodin dovolené určit zaměstnankyni k čerpání po skončení mateřské dovolené? (podrobné vysvětlení postupu na modelových příkladech)
  • nová pravidla pro čerpání dovolené v části směny (zákonné podmínky, zvláštnosti u pružného rozvržení pracovní doby)
  • pravidla pro čerpání dovolené ve svátek (kdy se nově dovolená započte, a kdy ne?)
  • kdy lze dovolenou krátit a v jakém max. rozsahu? (zvláštní postup při různě dlouhých směnách, pružném rozvržení pracovní doby apod.)
  • jak nadále pracovat s přešlou dovolenou z roku 2020?
  • další specifika dovolené u zaměstnanců s pružným rozvržením pracovní doby, homeworkingem atd.

Harmonogam:

Místo konání:

Akreditace:

MV - AK/PV-380/2019

Kategorie:

Pracovní právo, Mzdy

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

26.01.2022
ON-LINE

Začátek: 26.01.2022 09:00 (st)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: ON-LINE

Cena za osobu: 2 890 Kč bez DPH

Var. symbol: bude upřesněno

Uzávěrka: 25.01.2022

  Přihlásit na kurz

 Další termíny:

26.01.2022
Praha
BLÍŽÍ SE TERMÍN PŘIHLÁŠEK
18.02.2022
Praha
18.02.2022
ON-LINE
23.03.2022
Praha
23.03.2022
ON-LINE
Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz
©2019 Aliaves & Co., a.s. Specialista na kurzy, školení a zakázkové vzdělávání. Všechna práva vyhrazena | Obchodní podmínky