Místní poplatky – vztah daňového a insolvenčního řízení

AKREDITOVÁNO MV UZAVŘENO

Lektor:

Mgr. Ing. Jana Josífková

Lektorka působí jako vrchní ministerský rada na Ministerstvu financí, odboru Správní činnosti v oblasti daní, cel a poplatků. Je rovněž v seznamu odborných lektorů Ministerstva vnitra zajišťujících zkoušky odborné způsobilosti v oblasti daní a poplatků pro úředníky územních samosprávných celků.

Popis:

Cíl semináře

Cílem školení je prohloubit znalosti účastníků vzdělávání v oblasti uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení, včetně základních znalostí jednotlivých stádií insolvenčního řízení.

Obsah semináře

V rámci semináře bude podrobně vysvětleno zejména následující:

- Vymezení některých základních pojmů

 • insolvenční řízení
 • insolvenční soud
 • procesní subjekty

- Způsoby komunikace v insolvenčním řízení

 • doručení podání insolvenčnímu soudu

- Zahájení insolvenčního řízení

 • dopady do správy poplatku

- Rozhodnutí o úpadku

 • vybrané náležitosti rozhodnutí o úpadku

- Osoba s dispozičními oprávněními

 

- Dopady účinků rozhodnutí o úpadku na správu poplatku

 • klasifikace pohledávek
 • započtení přeplatku

- Přihlášení pohledávky

 • Vady přihlášky
 • Zpětvzetí přihlášené pohledávky
 • Odmítnutí přihlášené pohledávky
 • Seznam přihlášených pohledávek

- Přezkoumání pohledávek

 • dopady do nalézacího řízení při správě poplatku

- Majetková podstata

 • obsah a soupis majetkové podstaty

- Vybrané způsoby řešení úpadku

 • konkurs a správa místních poplatků
 • oddlužení a správa místních poplatků

Doporučená literatura

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů

Cílová skupina: OBCE

Seminář je určen úředníkům působícím v oblasti správy místních poplatků, kteří se zabývají přihlašováním pohledávek do insolvenčního řízení.

Harmonogam:

9:00 – 15:00

Konkrétní časový harmonogram Vám bude upřesněn na místě.

Místo konání:

PRAHA - Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1 (najít na mapě)

Akreditace:

MV - AK/PV-416/2017; Vymáhání pohledávek dle daňového řádu

Kategorie:

Finanční a daňové právo, Majetek

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

14.11.2022
Praha

Začátek: 14.11.2022 09:00 (po)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: Praha

Cena za osobu: 2 990 Kč bez DPH

Var. symbol: 2240200379

Uzávěrka: 07.11.2022

Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz
©2019 Aliaves & Co., a.s. Specialista na kurzy, školení a zakázkové vzdělávání. Všechna práva vyhrazena | Obchodní podmínky