Zákon o SPOD - změny v náhradní rodinné péči

AKREDITOVÁNO MPSV BLÍŽÍ SE TERMÍN PŘIHLÁŠEK

Lektor:

JUDr. Zuzana Zárasová

vedoucí oddělení koncepce náhradní rodinné péče na Ministerstvu práce a sociálních věcí.

Popis:

Cíl semináře

Cílem semináře je poskytnout přehled o jednotlivých formách náhradní rodinné péče o děti v ČR s důrazem na oblast upravenou v zákoně
č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, tedy na oblast zprostředkování osvojení a pěstounské péče, odborné posuzování žadatelů o NRP a v případě pěstounské péče je seminář zaměřen rovněž na dohody o výkonu pěstounské péče, doprovázení pěstounů
a dávky pěstounské péče. Seminář se zaměřuje rovněž na změny, které přinesla novela zákona o SPOD v oblasti náhradní rodinné péče.

Obsah semináře

·         Principy a východiska náhradní rodinné péče

·         Formy náhradní péče o děti v ČR a jejich využívání v praxi

·         Zprostředkovaná a nezprostředkování náhradní rodinná péče

·         Zprostředkování osvojení a pěstounské péče dle zákona
č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění (odborné posuzování zájemců o NRP, přípravy k přijetí dítěte do rodiny, proces párování dětí a žadatelů, mezinárodní osvojení atd.).

·         Tzv. doprovázení pěstounů (dohody o výkonu pěstounské péče), práva a povinnosti osob pečujících a osob v evidenci

·         Dávky pěstounské péče

Harmonogam:

9:00 – 15:00

Místo konání:

Akreditace:

MPSV - A2021/0775-SP/PC; Akreditováno pod názvem: Úvod do jednotlivých forem náhradní rodinné péče o děti v ČR

Kategorie:

Sociální služby, Zdravotnictví

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

27.01.2022
ON-LINE

Začátek: 27.01.2022 09:00 (čt)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: ON-LINE

Cena za osobu: 2 890 Kč bez DPH

Var. symbol: bude upřesněno

Uzávěrka: 20.01.2022

  Přihlásit na kurz

 Další termíny:

27.01.2022
Praha
BLÍŽÍ SE TERMÍN PŘIHLÁŠEK
07.04.2022
Praha
07.04.2022
ON-LINE
09.06.2022
Praha
09.06.2022
ON-LINE
Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz
©2019 Aliaves & Co., a.s. Specialista na kurzy, školení a zakázkové vzdělávání. Všechna práva vyhrazena | Obchodní podmínky