Aktuální novela liniového zákona

AKREDITOVÁNO MV

Lektor:

JUDr. Vladimíra Sedláčková

Bývalá dlouholetá ředitelka odboru stavebního řádu na MMR, kde se podílela na přípravě zákona o vyvlastnění, stavebního zákona, jeho novel a prováděcích vyhlášek. Jako členka autorského kolektivu spolupracovala na několika komentářích stavebního zákona a dlouhodobě publikuje v odborných časopisech. Je lektorkou a zkušební komisařkou pro ověřování zvláštní odborné způsobilosti na úseku stavebního řádu a vyvlastnění. Rovněž je členkou České společnosti pro stavební právo a v současné době se věnuje samostatné přednáškové činnosti.

Popis:

Aktuální novela liniového zákona

Cílem zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací je urychlení majetkoprávní přípravy, umisťování a povolování těchto staveb, jakož i urychlení následného soudního přezkumu. Pro liniové stavby, mnohdy s celorepublikovým významem, bylo nutno zavést speciální úpravu, odlišnou od obecných ustanovení zejména stavebního zákona, zákona o vyvlastnění a dalších právních předpisů.

Komplikovanost právní úpravy liniového zákona spočívá v tom, že některé odlišnosti od obecné úpravy jsou společné pro všechny druhy staveb, jiné dopadají pouze na jeden či více druhů staveb. Cílem semináře je seznámit účastníky s rozdíly liniového a stavebního zákona. Seminář bude zaměřený na postupy stavebního úřadu podle stavebního zákona a speciální úpravu liniového zákona pro určitá řízení u jednotlivých druhů staveb v režimu tohoto zákona. Současně budou účastníci semináře seznámeni s judikaturou správních soudů. Nedílnou součástí semináře budou odpovědi na dotazy účastníků.

Seminář je určen zejména zaměstnancům obecních, městských a krajských stavebních úřadů, zástupcům dotčených orgánů, odborné veřejnosti.

 

Obsah semináře:

  • Nástroje urychlení výstavby
  • Odlišnosti společné pro všechny druhy staveb a speciální režim u jednotlivých druhů staveb
  • Změna příslušnosti k vedení řízení u dopravní a energetické infrastruktury
  • Speciální úprava územního a společného řízení u vybraných staveb energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací
  • Spolupráce s dotčenými orgány, závazné stanovisko, jednotné závazné stanovisko, fiktivní závazné stanovisko
  • Odlišnosti soudního přezkumu
  • Judikatura správních soudů
  • Diskuse

Harmonogam:

9:00 – 15:00

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

Místo konání:

PRAHA - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášek

Akreditace:

MV - AK/PV-637/2021, Aktuální novela liniového zákona

Kategorie:

Správní a trestní právo, Přestupky

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

29.03.2022
Praha

Začátek: 29.03.2022 09:00 (út)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: Praha

Cena za osobu: 2 990 Kč bez DPH

Var. symbol: bude upřesněno

Uzávěrka: 22.03.2022

  Přihlásit na kurz

 Další termíny:

18.01.2022
Praha
POSLEDNÍ MOŽNOST PŘIHLÁŠKY
18.01.2022
ON-LINE
POSLEDNÍ MOŽNOST PŘIHLÁŠKY
29.03.2022
ON-LINE
24.05.2022
Praha
24.05.2022
ON-LINE
Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz
©2019 Aliaves & Co., a.s. Specialista na kurzy, školení a zakázkové vzdělávání. Všechna práva vyhrazena | Obchodní podmínky