Kolaudování staveb

AKREDITOVÁNO MV UZAVŘENO

Lektor:

JUDr. Vladimíra Sedláčková

Dlouholetá lektorka a zkušební komisařka ZOZ při územním rozhodování a rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastnění. V minulosti působila jako ředitelka odboru stavebního řádu na Ministerstvu pro místní rozvoj, kde se podílela na přípravě zákona o vyvlastnění, stavebního zákona, jeho novel a prováděcích vyhlášek. Lektorské činnosti se věnuje od roku 2002. Členka České společnosti pro stavební právo.

Popis:

Užívání staveb

 

Seminář bude zaměřen na základní formy kolaudování staveb – kolaudační souhlas a kolaudační rozhodnutí, na jednotlivé formy změny v užívání staveb a jejich projednávání, na jejich právní úpravu ve stavebním zákoně i prováděcích vyhláškách.  Pozornost bude věnována náležitostem podání, průběhu projednávání, kontrolní prohlídce stavby, náležitostem souhlasu i rozhodnutí. Jednotlivé instituty budou podrobně probrány také se zohledněním obecné úpravy ve správním řádu. Účastníci budou dále upozorněni na speciální úpravu pro určité druhy staveb podle liniového zákona.

Seminář je určen zejména zaměstnancům obecních, městských a krajských stavebních úřadů. Seznámeni budou se související judikaturou správních soudů a dále též s právní úpravou užívání staveb podle právě projednávaného návrhu nového stavebního zákona. Nedílnou součástí semináře bude diskuse k tématu a odpovědi na dotazy účastníků.

 

Kolaudace

  • Stavby, které podléhají kolaudaci
  • Povinnosti stavebníka u staveb nepodléhajících kolaudaci
  • Formy kolaudace:

Kolaudační souhlas

Kolaudační rozhodnutí

  • Projednání nepodstatných odchylek

Změna v účelu užívání stavby

  • Změna podmíněná a nepodmíněná změnou dokončené stavby

 

  • Další vybraná související ustanovení stavebního zákona
  • Aktuální judikatura soudů
  • Informace o právní úpravě užívání staveb podle nového stavebního zákona
  • Diskuse

Harmonogam:

9:00 – 15:00

Místo konání:

Akreditace:

MV - AK/PV-635/2021, Kolaudování staveb (webinář)

Kategorie:

Správní a trestní právo, Přestupky

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

17.05.2022
ON-LINE

Začátek: 17.05.2022 09:00 (út)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: ON-LINE

Cena za osobu: 2 890 Kč bez DPH

Var. symbol: 2240200137

Uzávěrka: 10.05.2022

 Další termíny:

02.06.2022
Brno
BLÍŽÍ SE TERMÍN PŘIHLÁŠEK
02.06.2022
ON-LINE
BLÍŽÍ SE TERMÍN PŘIHLÁŠEK
21.09.2022
Praha
21.09.2022
ON-LINE
16.11.2022
Praha
16.11.2022
ON-LINE
16.12.2022
Praha
16.12.2022
ON-LINE
Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz
©2019 Aliaves & Co., a.s. Specialista na kurzy, školení a zakázkové vzdělávání. Všechna práva vyhrazena | Obchodní podmínky