Odměňování zaměstnanců a úředníků územních samosprávných celků a jejich příspěvkových organizací v roce 2022

AKREDITOVÁNO MV POSLEDNÍ MOŽNOST PŘIHLÁŠKY

Lektor:

Ing. Lenka Dufková

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR - vedoucí mzdověprávního oddělení. Dlouhodobě se věnuje problematice odměňování zaměstnanců jak ve mzdové, tak v platové oblasti, a to jak z pohledu mzdové legislativy, ale i z ekonomického pohledu na mzdovou statistiku, hodnocení prací a zařazování zaměstnanců do platových tříd. 

Popis:

Cíl semináře

Cílem semináře je seznámit účastníky s problematikou odměňování platem, tak aby získali komplexní přehled o platné právní úpravě v oblasti odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě včetně rozboru novelizací provedených v oblasti odměňování a cestovních náhrad v průběhu roku 2021.

Obsah semináře

Tematické okruhy:

 • Obecné principy odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě
 • Výklad jednotlivých ustanovení platových předpisů s důrazem jejich praktickou aplikaci a případné změny od 1. 1. 2022
  • část šestá zákoníku práce (minimální mzda a nejnižší úrovně zaručené mzdy, obligatorní a fakultativní složky platu)
  • nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě (započitatelná praxe, kvalifikační předpoklady, stupnice platových tarifů)
 • Zařazování zaměstnanců ve veřejných službách a správě do platových tříd podle katalogu prací (nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě)
  • Analytická metoda hodnocení prací
  • Praktické příklady zařazení prací do platových tříd
 • Další otázky související s odměňováním zaměstnanců platem
  • Výpočet průměrného výdělku
  • Splatnost a výplata platu
  • Poskytování cestovních náhrad

Harmonogam:

Místo konání:

PRAHA - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášek

Akreditace:

MV - AK/PV 380/2019

Kategorie:

Pracovní právo, Mzdy

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

20.01.2022
Praha

Začátek: 20.01.2022 09:00 (čt)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: Praha

Cena za osobu: 2 990 Kč bez DPH

Var. symbol: 2240200002

Uzávěrka: 13.01.2022

  Přihlásit na kurz

 Další termíny:

20.01.2022
ON-LINE
POSLEDNÍ MOŽNOST PŘIHLÁŠKY
24.02.2022
Praha
24.02.2022
ON-LINE
21.04.2022
Praha
21.04.2022
ON-LINE
Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz
©2019 Aliaves & Co., a.s. Specialista na kurzy, školení a zakázkové vzdělávání. Všechna práva vyhrazena | Obchodní podmínky