Sociální a sociálně zdravotní služby na místní úrovni – dostupnost, financování, zjišťování potřeb

AKREDITOVÁNO MPSV+MV BLÍŽÍ SE TERMÍN PŘIHLÁŠEK

Lektor:

Mgr. Martin Žárský

Bývalý ředitel odboru sociální služeb Ministerstva práce a sociálních věcí a následně též zástupce generálního ředitele Generálního ředitelství Úřadu práce České republiky. Podílel se na tvorbě koncepce sociálních služeb, zákona o sociálních službách, koncepce sociální práce, koncepce sociálního začleňování, plánování a financování sociálních služeb

V posledních letech se věnuje přímému managementu zařízení sociálních a sociálně zdravotních služeb. Současně jako OSVČ poskytuje odborné poradenství veřejnoprávním i soukromoprávním institucím v oblasti sociálně zdravotní péče.

Značnou pozornost věnuje problematice vztahu profesionálních služeb a neformálně pečujících.

Popis:

Cíl semináře

Cílem semináře je představit účastníkům kurzu sociální a sociálně zdravotní služby na místní úrovni, jejich dostupnost, financování, a zjišťování potřeb.

Obsah semináře

V rámci semináře bude prezentováno zejména následující:

 

 • Sociální a životní události, na jejichž dopady reaguje systém sociálních a sociálně zdravotních služeb
 • Jedná se o události či situace, které oslabují člověka nebo skupiny osob, aby samostatně zajišťovali své životní potřeby, respektive, které mohou negativně ovlivňovat život komunity (rodiny, školy, čtvrti, obce apod.)
 • Lidé – cílové skupiny z pohledu systému sociálních a sociálně zdravotních služeb
 • Charakteristiky cílových skupin, jejich výskyt, jak je identifikovat
 • Děti, rodina, mladiství, osoby se zdravotním postižením, sociálně vyloučení, senioři…
 • Druhy sociálních a sociálně zdravotních služeb a způsoby jejich poskytování
 • Základní charakteristiky sociálních a sociálně zdravotních služeb
 • Pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci a další pomáhající profese
 • Další spolupracující instituce na regionální a místní úrovni
 • Neformální péče – rozsah, charakteristiky a vztah k profesionálním službám a dalším zdrojům
 • Zjišťování potřeb a plánování služeb odpovídajících potřebám
 • Institucionální a datové zdroje
 • Stanovení indikátorů potřeb a efektivity
 • Nákladovost a efektivita sociálních a sociálně zdravotních služeb
 • Zdroje k zajištění sociálních a sociálně zdravotních služeb
 • Náhled do budoucnosti – potřeby a zdroje v následujících dekádách

Harmonogam:

9:00 – 15:00

Místo konání:

Akreditace:

MPSV - A2021/0180-SP/PC/PP/VP, akreditováno pod názvem: Úvod do problematiky sociálních služeb na místní úrovni s ohledem na jejich dostupnost a financování
MV - AK/PV-66/2022, Sociální a sociálně zdravotní služby na místní úrovni – dostupnost, financování, zjišťování služeb

Kategorie:

Sociální služby, Zdravotnictví

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

27.01.2022
ON-LINE

Začátek: 27.01.2022 09:00 (čt)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: ON-LINE

Cena za osobu: 2 890 Kč bez DPH

Var. symbol: bude upřesněno

Uzávěrka: 20.01.2022

  Přihlásit na kurz

 Další termíny:

27.01.2022
Praha
BLÍŽÍ SE TERMÍN PŘIHLÁŠEK
10.03.2022
Praha
10.03.2022
ON-LINE
07.04.2022
Praha
07.04.2022
ON-LINE
09.05.2022
Praha
09.05.2022
ON-LINE
09.06.2022
Praha
09.06.2022
ON-LINE
Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz
©2019 Aliaves & Co., a.s. Specialista na kurzy, školení a zakázkové vzdělávání. Všechna práva vyhrazena | Obchodní podmínky