Prevence závislostí na technologiích - rizika virtuálního světa (sociální sítě, hry, závislost) nejen pro učitele

AKREDITOVÁNO MPSV+MŠMT POSLEDNÍ MOŽNOST PŘIHLÁŠKY

Lektor:

Ing. Petr Šmíd

Ředitel Portusu Prachatice, o.p.s., místopředseda sekce primární prevence Asociace nestátních organizací (A.N.O., supervizor se specializací na školské prostředí, technický expert na oblast kyberkriminality. Lektor akreditovaných seminářů z oblasti kyberkriminality a šikany, který se dlouhodobě pohybuje v oblasti primární prevence. V minulosti působil jako školní metodik prevence, výchovný poradce na SŠ a poskytovatel primární prevence.

Popis:

Cílem semináře je seznámit účastníky semináře s fenoménem kyberšikany ve školství, popsat jeho základní formy, projevy, následky a možnosti řešení.

Seminář provede účastníky různými formami kyberšikany, kterými mohou být verbální útoky, ztrapňování šířením fotografie, videa nebo zvukové nahrávky, vyhrožování, zastrašování oběti nebo dokonce vydírání. Účastníci se seznámí také s různými formami manipulace s dětmi ve vztahu k internetu.

Cílovou skupinou semináře jsou zejména zaměstnanci Policie ČR, ředitelé škol, pedagogičtí pracovníci a zaměstnanci školských odborů krajských a obecních úřadů.

Obsah:

  • multidisciplinární vymezení kyberšikany
  • formy kyberšikany
  • intervence ze strany pedagoga
  • role policie
  • možné následky kyberšikany
  • ostatní hrozby na internetu

Harmonogam:

9:00–15:00

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

Místo konání:

Akreditace:

MPSV - A2019/0199-SP/PC/PP/VP; Akreditováno pod názvem: Úvod do kyberšikany
MŠMT - 1037/2017-1-177; Akreditováno pod názvem: Kyberšikana ve školství

Kategorie:

Školství, Vzdělávání

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

24.01.2022
ON-LINE

Začátek: 24.01.2022 09:00 (po)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: ON-LINE

Cena za osobu: 2 890 Kč bez DPH

Var. symbol: 2240200001

Uzávěrka: 17.01.2022

  Přihlásit na kurz

 Další termíny:

24.01.2022
Praha
POSLEDNÍ MOŽNOST PŘIHLÁŠKY
01.04.2022
Praha
01.04.2022
ON-LINE
Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz
©2019 Aliaves & Co., a.s. Specialista na kurzy, školení a zakázkové vzdělávání. Všechna práva vyhrazena | Obchodní podmínky