Kolaudování staveb

AKREDITOVÁNO MV POSLEDNÍ MOŽNOST PŘIHLÁŠKY

Lektor:

JUDr. Vladimíra Sedláčková

bývalá ředitelka odboru stavebního řádu na MMR, spoluautorka zákona o vyvlastnění, lektorka a komisařka pro ověřování zvláštní odborné způsobilosti na úseku stavebního řádu a vyvlastnění

Popis:

Cíl semináře

Seminář bude zaměřen na základní formy kolaudování staveb – kolaudační souhlas a kolaudační rozhodnutí, na jednotlivé formy změny v užívání staveb a jejich projednávání, na jejich právní úpravu ve stavebním zákoně i prováděcích vyhláškách.  Pozornost bude věnována náležitostem podání, průběhu projednávání, kontrolní prohlídce stavby, náležitostem souhlasu i rozhodnutí. Jednotlivé instituty budou podrobně probrány také se zohledněním obecné úpravy ve správním řádu. Účastníci budou dále upozorněni na speciální úpravu pro určité druhy staveb podle liniového zákona.

Od 1. 1. 2021 nabyl účinnosti zákon č. 403/2020 Sb., který přináší novelu nejenom zákona č. 416/2009 Sb., liniový zákon, ale také mění dalších více než 20 zákonů, mezi nimi i stavební zákon a správní řád. Provedené změny stavebního zákona se týkají též kolaudačního řízení.

Seminář je určen zejména zaměstnancům obecních, městských a krajských stavebních úřadů. Seznámeni budou se související judikaturou správních soudů a dále též s právní úpravou užívání staveb podle právě projednávaného návrhu nového stavebního zákona. Nedílnou součástí semináře bude diskuse k tématu a odpovědi na dotazy účastníků

Obsah semináře

Kolaudace

  • Stavby, které podléhají kolaudaci
  • Povinnosti stavebníka u staveb nepodléhajících kolaudaci
  • Formy kolaudace:

Kolaudační souhlas

Kolaudační rozhodnutí

  • Projednání nepodstatných odchylek

Změna v účelu užívání stavby

  • Změna podmíněná a nepodmíněná změnou dokončené stavby
  • Další vybraná související ustanovení stavebního zákona
  • Aktuální judikatura soudů
  • Informace o právní úpravě užívání staveb podle nového stavebního zákona
  • Diskuse

Harmonogam:

9:00 – 15:00

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

Místo konání:

PRAHA - Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1 (najít na mapě)

Akreditace:

MV - Ministerstvo vnitra

Kategorie:

Správní a trestní právo, Přestupky

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

29.07.2021
Praha

Začátek: 29.07.2021 09:00 (čtvrtek)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: Praha

Cena za osobu: 2 990 Kč bez DPH

Var. symbol: 2140200235

Uzávěrka: 22.07.2021

  Přihlásit na kurz

 Další termíny:

29.07.2021
ON-LINE
POSLEDNÍ MOŽNOST PŘIHLÁŠKY
08.10.2021
Praha
08.10.2021
ON-LINE
10.12.2021
Praha
10.12.2021
ON-LINE
Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz
©2019 Aliaves & Co., a.s. Specialista na kurzy, školení a zakázkové vzdělávání. Všechna práva vyhrazena | Obchodní podmínky