Zákon o pomoci v hmotné nouzi – aktuality a praxe 2021 (přesun z 20.7.2021!)

ON-LINE SEMINÁŘ AKREDITOVÁNO MPSV+MV UZAVŘENO

Lektor:

Mgr. Petr Beck

zastupující ředitel odboru nepojistných sociálních a rodinných dávek MPSV, zkušební komisař u zkoušek zvláštní odborné způsobilosti pro výkon správní činnosti při řízení o dávkách pomoci v hmotné nouzi a o dávkách pro osoby se zdravotním postižením, akreditovaný lektor, spoluautor praktických komentářů příslušné legislativy.

Popis:

V rámci semináře se seznámíte s aktuálním výkladem zákona o pomoci v hmotné nouzi ve světle novel a ve vazbě na Metodické pokyny MPSV. Výklad lektor s dlouholetými zkušenostmi na MPSV povede se zřetelem na problematické okruhy, které přináší praxe, aktuální situaci v systému pomoci v hmotné nouzi, novely zákona o pomoci v hmotné nouzi a další související zákony, jejich připomenutí, možné problémy. Lektor ve svém výkladu také upozorní na nejčastější problémy, které se vyskytují při provádění zákona o pomoci v hmotné nouzi a jejich řešení. Řešení specifických situací osob v hmotné nouzi na základě metodických pokynů.

Kurz je určen sociálním pracovníkům, pracovníkům sociálních odborů obcí a krajů, pracovníkům úřadů práce a dalším zájemcům o tuto problematiku z řad pomáhajících profesí.

Cíl semináře:

Seznámení účastníků s aktuální problematikou zákona o pomoci v hmotné nouzi a diskuze nad praktickými případy. Účastníci si svou účastí prohloubí poznatky z oblasti aplikace zákona a umožní jim získat aktuální informace a dovednosti jak správně aplikovat zákonné normy při efektivním rozhodování při vyplácení dávek pomoci v hmotné nouzi.

Obsah semináře:

 • aktuální situace v systému pomoci v hmotné nouzi
 • současné otázky zákona o pomoci v hmotné nouzi:
 • opatření obecné povahy
 • veřejná služba
 • částky živobytí osob v hmotné nouzi
 • příspěvek na živobytí ve formě poukázek
 • dávka mimořádné okamžité pomoci a její poskytování
 • doplatek na bydlení a jeho podmínky nároku a výše
 • nejčastější problémy, které se vyskytují při aplikaci zákona a jejich řešení
 • metodické pokyny MPSV a jejich využití v praxi
 • řešení specifických situací osob v hmotné nouzi

Seminář je akreditován MPSV i MV!

Harmonogam:

9:00–15:00

Jedná se o náhradní termín za 20.7.2021!

Místo konání:

Akreditace:

MPSV - A2017/0362-SP/PC; Novela zákona o pomoci v hmotné nouzi
MV - AK/PV-275/2018; Zákon o pomoci v hmotné nouzi

Kategorie:

Sociální služby, Zdravotnictví

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

28.07.2021
ON-LINE

Začátek: 28.07.2021 09:00 (středa)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: ON-LINE

Cena za osobu: 2 620 Kč bez DPH

Var. symbol: bude upřesněno

Uzávěrka: 21.07.2021

Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz
©2019 Aliaves & Co., a.s. Specialista na kurzy, školení a zakázkové vzdělávání. Všechna práva vyhrazena | Obchodní podmínky