Praktické otázky sepisu závěti, dědické smlouvy, odkazu a vydědění podle nového občanského zákoníku

ON-LINE SEMINÁŘ AKREDITOVÁNO MV

Lektor:

JUDr. David Vláčil

Soudce Nejvyššího soudu ČR

Popis:

Cíl semináře

Seznámit účastníky se základy dědického práva a zejména s tím, jak sepsat závěť, jaká je možnost vydědění, jaké jsou nároky dědiců, včetně tzv. neopomenutelných dědiců a jak se v praxi řeší spory o neplatnost závěti a vydědění mezi dědici a jak mají postupovat stát, města a obce v případě zůstavitelů, kteří nezanechají žádný nebo jen nepatrný majetek.

Obsah semináře

V rámci přednášky budeme řešit zejména tyto otázky:

 • Jak vzniká nárok na dědictví
 • Kdo nemůže dědit
 • Odmítnutí dědictví
 • Dědici ze zákona, dědické třídy, odúmrť ve prospěch státu
 • Dědici ze závěti (nebo dědické smlouvy)
 • Závěť vlastnoruční
 • Závěti veřejné (zejm. sepisované notářem)
 • Závěti soukromé seš svědky
 • Závěti s úlevami (v nebezpečí smrti apod.)
 • Neopomenutelný dědic – na co má právo
 • Jak se vypořádá majetek mezi zemřelým a jeho manželem
 • Odpovědnost dědiců za dluhy zůstavitele a tzv. výhrada soupisu
 • Dohody mezi dědici
 • Postup v případě nepatrného nebo žádného majetku zůstavitele
 • Řešení sporů o dědické právo
 • Postup notáře v řízení o dědictví (praktické příklady)
 • Ochrana věřitelů a promlčení závazků zůstavitele

Určeno pro:

Každého, kdo se hodlá seznámit se základy dědického práva, přemýšlí o tom, že sepíše závěť nebo vydědí svého potomka a pro ty, kteří očekávají nabytí dědictví, spor s jinými možnými dědici. nebo se hodlají bránit nedůvodnému vydědění. Určeno též pro pracovníky měst, obcí a státu (ÚZSVM), kteří nakládají s nepatrným majetkem zanechaným zůstavitelem.

Harmonogam:

9:00 – 15:00

Místo konání:

Akreditace:

MV - Ministerstvo vnitra

Kategorie:

Vzdělávání advokátůOstatní

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

06.12.2021
ON-LINE

Začátek: 06.12.2021 09:00 (pondělí)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: ON-LINE

Cena za osobu: 4 620 Kč bez DPH

Var. symbol: bude upřesněno

Uzávěrka: 29.11.2021

  Přihlásit na kurz

 Další termíny:

06.12.2021
Praha
Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz
©2019 Aliaves & Co., a.s. Specialista na kurzy, školení a zakázkové vzdělávání. Všechna práva vyhrazena | Obchodní podmínky