Nástrahy civilního dovolacího řízení

ON-LINE SEMINÁŘ AKREDITOVÁNO MV

Lektor:

JUDr. David Vláčil

Soudce Nejvyššího soudu ČR

Popis:

Cíl semináře

Posluchači by po absolvování semináře měli být schopni sepsat sami dovolání tak, aby nebylo Nejvyšším soudem pro nepřípustnost odmítnuto.

Obsah semináře

Vzhledem k tomu, že Nejvyšší soud v současnosti odmítne pro nepřípustnost či neprojednatelnost přes 80 % civilních dovolání, bude předmětem semináře praktický „návod“ jak se vyvarovat nejčasnějších chyb a nedostatků při sepisu dovolání a jak naopak argumentovat, aby dovolání Nejvyšší soud věcně projednal. Předmětem semináře budou i související otázky (placení soudních poplatků v dovolacím řízení, otázky povinného zastoupení, odklad výkonu rozhodnutí a právní moci, vztah dovolacího řízení k řízení exekučnímu atd.).

Určeno pro:

advokáty, kteří zastupují klienty v civilním řízení, právníky měst a obcí, orgánů státní správy a samosprávy

Harmonogam:

9:00 – 15:00

Místo konání:

Akreditace:

MV - AK/PV-271/2016; Opravné prostředky v civilním právu procesním

Kategorie:

Vzdělávání advokátůOstatní

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

11.10.2021
ON-LINE

Začátek: 11.10.2021 09:00 (pondělí)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: ON-LINE

Cena za osobu: 4 620 Kč bez DPH

Var. symbol: bude upřesněno

Uzávěrka: 04.10.2021

  Přihlásit na kurz

 Další termíny:

11.10.2021
Praha
Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz
©2019 Aliaves & Co., a.s. Specialista na kurzy, školení a zakázkové vzdělávání. Všechna práva vyhrazena | Obchodní podmínky