Častá úskalí při zadávání veřejných zakázek ve vztahu k judikatuře NSS

AKREDITOVÁNO MV POSLEDNÍ MOŽNOST PŘIHLÁŠKY

Lektor:

JUDr. Petr Mikeš Ph.D.

předseda senátu Nejvyššího správního soudu ČR

Popis:

Cíl semináře

Cílem semináře je seznámit účastníky s rozhodovací praxí Nejvyššího správního soudu v oblasti veřejných zakázek.

Obsah semináře

  • Víte, kdy lze použít jednací řízení bez uveřejnění u zakázek na IT, a kdy je to vyloučeno, ačkoliv plnění s ohledem na vendor lock-in nelze pořídit od jiného dodavatele?
  • Víte, které požadavky zadavatele jsou již diskriminační, a které si ještě může dovolit, nebo to, kdy je jeho postup transparentní?
  • Víte, kdy jde o samostatné zakázky a kdy se jedná o zakázku jedinou?

Odpovědi na tyto otázky v mnoha směrech poskytuje judikatura Nejvyššího správního soudu, který je konečným soudním orgánem pro řešení sporů týkající se veřejných zakázek.

V rámci semináře budou rozebrána rozhodnutí Nejvyššího správního soudu týkající se výkladu zákona o veřejných zakázkách (ZVZ) a zákona o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ). U rozhodnutí týkajících se ZVZ bude upozorněno na jejich vliv na nový ZZVZ.

Vzhledem k rozsahu semináře se jedná pouze o výběr z judikatury. Důraz je kladen jednak na stěžejní rozhodnutí, byť jsou již staršího data, a zároveň na aktuální judikaturu, byť z pohledu dlouhodobého nebude natolik důležitá, ale často se vyjadřuje k dosud nevyjasněným otázkám, byť dílčího významu.

Seminář je strukturován podle jednotlivých ustanovení ZZVZ. S ohledem na rozsah semináře je zpravidla čas pouze na výklad ustanovení týkající se samotného zadávání. Nicméně účastníci obdrží v rámci prezentace i část týkající se námitek dodavatelů a procesních aspektů řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

Harmonogam:

9:00 – 15:00

Místo konání:

Akreditace:

MV - AK/PV-300/2015; Veřejné zakázky - aktuality a praxe

Kategorie:

Správní a trestní právo, Přestupky

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

17.01.2022
ON-LINE

Začátek: 17.01.2022 09:00 (po)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: ON-LINE

Cena za osobu: 4 620 Kč bez DPH

Var. symbol: 2240200017

Uzávěrka: 14.01.2022

  Přihlásit na kurz
Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz
©2019 Aliaves & Co., a.s. Specialista na kurzy, školení a zakázkové vzdělávání. Všechna práva vyhrazena | Obchodní podmínky