ÚOHS - aktuální rozhodovací praxe ve veřejných zakázkách

ON-LINE SEMINÁŘ AKREDITOVÁNO MV

Lektor:

Mgr. Iveta Pospíšilíková

ředitelka odboru druhostupňového rozhodování na ÚOHS, předsedkyně rozkladových komisí pro oblast dohledu nad zadáváním veřejných zakázek.

Popis:

Cíl semináře

Program semináře se zaměří na vybrané aspekty zákona o zadávání veřejných zakázek ve světle aktuálních rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a správních soudů. Cílem je na jednotlivých rozhodnutích osvětlit dílčí instituty a představit dobrou praxi. Je vhodný jak pro zadavatele, tak dodavatele.

Obsah semináře

Zaměříme se na:

  • Jistotu, způsoby jejího poskytnutí, důvody pro vyloučení při neprokázání složení jistoty, možnosti jejího prodloužení
  • Objasnění nebo doplnění údajů, dokladů, vzorků nebo modelů podle § 46 zákona
  • Vyloučení nezpůsobilého účastníka podle § 48 odst. 5 písm. d) zákona
  • Dobrou praxi při vyjasňování mimořádně nízké nabídkové ceny
  • Možnosti zadavatele pro zrušení zadávacího řízení a omezení dle současné judikatury správních soudů – pohled ve světle nového zákona
  • Možnosti využití odkazů na určité dodavatele nebo výrobky dle § 89 odst. 5 a 6 zákona
  • Úskalí a možnosti dělení veřejných zakázek
  • Podmínky vedení správního řízení před Úřadem

Harmonogam:

9:00 – 15:00

Místo konání:

Akreditace:

MV - Ministerstvo vnitra

Kategorie:

Správní a trestní právo, Přestupky

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

20.05.2021
ON-LINE

Začátek: 20.05.2021 09:00 (čtvrtek)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: ON-LINE

Cena za osobu: 2 620 Kč bez DPH

Var. symbol: bude upřesněno

Uzávěrka: 13.05.2021

  Přihlásit na kurz

 Další termíny:

31.08.2021
Praha
31.08.2021
ON-LINE
07.10.2021
Praha
07.10.2021
ON-LINE
30.11.2021
Praha
30.11.2021
ON-LINE
Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz
©2019 Aliaves & Co., a.s. Specialista na kurzy, školení a zakázkové vzdělávání. Všechna práva vyhrazena | Obchodní podmínky