Klíčové manažerské dovednosti pro úředníky

VÍCEDENNÍ BLÍŽÍ SE TERMÍN PŘIHLÁŠEK

Lektor:

PhDr. Jan Gruber Ph.D.

Lektor a konzultant v oblasti aplikované psychologie práce a managementu. Působí jako pedagog na FFUK a dalších vysokých školách, pracuje s manažery i specialisty v komerční oblasti i ve státní správě a samosprávě. Je spoluautorem několika knižních publikací se zaměřením na sociální psychologii a psychodiagnostiku, publikuje v odborných časopisech.

Popis:

Cíl semináře

Seznámit úředníky samosprávy a státní správy na pozicích manažerů s koncepty a dovednostmi, které mohou být užitečné při výkonu manažerské funkce. Účastník semináře identifikuje svoje silné stránky a zaměří se na rozvoj těch manažerských kompetencí, které mu mohou v jeho práci pomoci. Seminář je interaktivní a pracuje s tématy, která přinášejí účastníci.

Obsah semináře

Efektivní delegování a kontrola, zpětná vazba. Manažerské styly, management a leadership. Individuální motivace týmu a týmové role, práce s vizí. Zvládání náročného podřízeného a náročných komunikačních situací. Komunikace změny v týmu. Vedení porad a práce s časem. Strategické hodnocení podřízených.

Harmonogam:

1.den: 3.8.2021

9:00 – 15:00

2.den: 4.8.2021

9:00 – 15:00

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

Místo konání:

PRAHA - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášek

Kategorie:

Měkké dovednosti, Informatika

Pořadatel:

Aliaves s.r.o., Vyšehradská 320, 12800 Praha 2, IČ: 04636902, DIČ: CZ04636902

 Termín:

03.08.2021
Praha

Začátek: 03.08.2021 09:00 (úterý)

Délka výuky: 12 hodin

Místo konání: Praha

Cena za osobu: 5 990 Kč bez DPH   OBĚD V CENĚ

Var. symbol: bude upřesněno

Uzávěrka: 27.07.2021

  Přihlásit na kurz

 Další termíny:

03.08.2021
ON-LINE
BLÍŽÍ SE TERMÍN PŘIHLÁŠEK
05.10.2021
Praha
05.10.2021
ON-LINE
Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz
©2019 Aliaves & Co., a.s. Specialista na kurzy, školení a zakázkové vzdělávání. Všechna práva vyhrazena | Obchodní podmínky