Černá stavba - právní rámec odstraňování a dodatečného povolování staveb v praxi

ON-LINE SEMINÁŘ AKREDITOVÁNO MV UZAVŘENO

Lektor:

Bc. Ing. Hana Mazurová

Vedoucí oddělení stavebního úřadu, Odboru strategického rozvoje kraje, Krajského úřadu v Olomouci

Popis:

Cíl semináře

Cílem semináře je seznámit posluchače s právní úpravou týkající
se černých staveb, včetně vysvětlení pojmů, uvedení nejčastějších vad v postupech stavebních úřadů a aktuální judikatury.

Obsah semináře

  • stručný přehled povolovacích procesů podle stavebního zákona
  • co je černá stavba
  • rozlišení nepovolené a neoprávněné stavby
  • úkony před zahájením řízení
  • zahájení a průběh řízení o odstranění stavby
  • způsoby ukončení řízení o odstranění stavby
  • dodatečné povolení stavby
  • judikatura soudů
  • diskuze

Určeno

Seminář je vhodný zejména pro pracovníky zařazené do stavebních úřadů, ale i odbornou veřejnost, zejména investory, projektanty
a inženýrské organizace.

Harmonogam:

9:00 – 15:00

Místo konání:

Akreditace:

MV - AK/PV-32/2018; Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění

Kategorie:

Správní a trestní právo, Přestupky

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

29.04.2021
ON-LINE

Začátek: 29.04.2021 09:00 (čtvrtek)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: ON-LINE

Cena za osobu: 2 620 Kč bez DPH

Var. symbol: 2140200133

Uzávěrka: 22.04.2021

 Další termíny:

26.08.2021
Olomouc
26.08.2021
ON-LINE
21.10.2021
Olomouc
21.10.2021
ON-LINE
Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz
©2019 Aliaves & Co., a.s. Specialista na kurzy, školení a zakázkové vzdělávání. Všechna práva vyhrazena | Obchodní podmínky