Platné znění zákona o ochraně ovzduší – teorie a praxe pro úředníky obcí

ON-LINE SEMINÁŘ AKREDITOVÁNO MV UZAVŘENO

Lektor:

Mgr. Petr Ošťádal

Ministerský rada MŽP na úseku ochrany ovzduší, pracující ve státní správě od roku 1999.

Popis:

Cíl semináře

Cílem je seznámit posluchače s legislativou na úseku ochrany ovzduší, s kompetencemi obcí coby orgánů ochrany ovzduší a s případnými povinnostmi obcí coby provozovatelů zdrojů znečišťování ovzduší, a to ve vztahu jak k obecním úřadům, tak k obecním úřadům obcí s rozšířenou působností. Cílem je seznámit posluchače s legislativou na úseku ochrany ovzduší, s kompetencemi obcí coby orgánů ochrany ovzduší a s případnými povinnostmi obcí coby provozovatelů zdrojů znečišťování ovzduší, a to ve vztahu jak k obecním úřadům, tak k obecním úřadům obcí s rozšířenou působností.

Obsah semináře

  1. Seznámení s platnou legislativou na úseku ochrany ovzduší a legislativou související.
  2. Vymezení kompetencí obecních úřadů a obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, jako orgánů ochrany ovzduší.
  3. Vymezení povinností obce, jako provozovatele stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší.
  4. Závazná stanoviska ve vztahu k řízením vedeným podle stavebního zákona.
  5. Kontrolní činnost ORP.

Doporučujeme absolvovat i rozšiřující seminář na téma: „Zákon o ochraně ovzduší v širším pojetí prováděcích a souvisejících předpisů a dalších dokumentů“.

Harmonogam:

9:00 – 15:00

Místo konání:

Akreditace:

MV - AK/PV-190/2020; Zákon o ochraně ovzduší

Kategorie:

Právo životního prostředí

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

22.06.2021
ON-LINE

Začátek: 22.06.2021 09:00 (úterý)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: ON-LINE

Cena za osobu: 2 620 Kč bez DPH

Var. symbol: 2140200216

Uzávěrka: 15.06.2021

 Další termíny:

07.09.2021
Praha
07.09.2021
ON-LINE
09.11.2021
Praha
09.11.2021
ON-LINE
Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz
©2019 Aliaves & Co., a.s. Specialista na kurzy, školení a zakázkové vzdělávání. Všechna práva vyhrazena | Obchodní podmínky