Určování ceny obvyklé (např. u nemovitých věcí)

AKREDITOVÁNO MV UZAVŘENO

Lektor:

Ing. Petr Polák

Ministerstvo financí ČR -  vedoucí oddělení oceňování Majetku. Má ve své působnosti zejména legislativní činnost v oblasti oceňování majetku a služeb, vydávání odborných stanovisek v oblasti oceňování a vyjadřování se ke znaleckým posudkům v oblasti oceňování majetku a služeb. Od roku 2003 se v rámci rezortu MF účastní v oblasti oceňování majetku a služeb na řešení velkých a mediálně známých soudních sporů. Současně je na Vysoké škole ekonomické v Praze vedoucím lektorem předmětu Oceňování nemovitostí dle cenových předpisů pro program MBARE, dále vyučuje předměty specializované na oceňování nemovitých věcí. Je autorem odborných článků, spoluautor skript pro úřední oceňování majetku a je přednášejícím na národních a mezinárodních konferencích zaměřených na oceňování majetku. V neposlední řadě je členem Poradního sboru pro obor ekonomika, odvětví ceny a odhady ministryně spravedlnosti.

Popis:

Cíl semináře

Cílem semináře je seznámení posluchačů s problematikou oceňování majetku a služeb s novinkami roku 2021, dále poukázat na rozdíl mezi obvyklou cenou a tržní hodnotou. Seminář posluchačům přináší kromě vysvětlení nezbytné terminologie doporučení pro praktické určování obvyklé ceny a tržní hodnoty.

Seminář je vhodný pro zaměstnance realitních kanceláří, státní správy a samosprávy, odhadce, znalce, pracovníky bankovního sektoru.

Seminář doporučujeme pro statutární zástupce, zastupitele krajů, zastupitele obcí, právní zástupce a bankovní manažery.

Obsah semináře

V rámci semináře bude vysvětleno:

- jak správně určovat obvyklou cenu, případně tržní hodnotu

- kde najdeme oporu pro určování ceny obvyklé a tržní hodnoty

- pro jaké účely se určuje obvyklá cena a pro jaké tržní hodnota

- rozdíly mezi obvyklou cenou, tržní hodnotou a cenou zjištěnou

- na co si dát pozor při určování obvyklé ceny, tržní hodnota a ceny zjištěné

- kde vzít podklady pro určování obvyklé ceny

- na co si dát pozor, než podepíšu kupní smlouvu, aneb vliv správného určení obvyklé ceny na platnost smlouvy (právní akt při prodeji a nákupu majetku ve veřejném sektoru)

- kontrola znaleckého posudku

- jaké jsou hlavní rizikové oblasti při určování obvyklé ceny

- čemu věnovat pozornost při výběru znalce, nebo odhadce

- kontrola znaleckého posudku

- nejčastější chyby a příklady špatné praxe při určování obvyklé ceny

- součástí semináře může být i případová studie (dle složení a zájmu účastníků)

- otázky, diskuze a závěr.

Harmonogam:

9:00 – 15:00

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

Místo konání:

PRAHA - Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1 (najít na mapě)

Akreditace:

MV - Ministerstvo vnitra

Kategorie:

Finanční a daňové právo, Majetek

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

24.06.2021
Praha

Začátek: 24.06.2021 09:00 (čtvrtek)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: Praha

Cena za osobu: 2 990 Kč bez DPH

Var. symbol: 2140200199

Uzávěrka: 17.06.2021

Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz
©2019 Aliaves & Co., a.s. Specialista na kurzy, školení a zakázkové vzdělávání. Všechna práva vyhrazena | Obchodní podmínky