Dovolená - nová úprava výkladem jejího autora

ON-LINE SEMINÁŘ AKREDITOVÁNO MV UZAVŘENO

Lektor:

JUDr. Michael Košnar

Ministerstvo práce a sociálních věcí -  vrchní ministerský rada na odboru pracovněprávní legislativy, kdy se významně podílí na tvorbě a novelizaci pracovněprávních předpisů, zejména pak zákoníku práce. Dále se věnuje lektorské a publikační činnosti se zaměřením na pracovní právo v aplikační praxi.

Popis:

Cíl semináře

Na řadě praktických příkladů uchazečům názorně vysvětlit novou úpravu dovolené a připravit je na její aplikaci v praxi od 1. ledna 2021.

Obsah semináře

 • univerzální postup pro určení konkrétního počtu hodin dovolené, na které má zaměstnanec právo (i pro ty nejsložitější případy)
 • specifika dovolené u zaměstnanců s pružnou pracovní dobou
 • právo na dovolenou při změně úvazku
 • podmínky převodu dovolené do následujícího roku a postup při jeho realizaci
 • nová pravidla pro čerpání dovolené jen v části směny
 • čerpání dovolené po skončení mateřské dovolené ponovu (kolik hodin dovolené takto určit zaměstnankyni k čerpání?)
 • vliv překážek v práci na velikost dovolené (karanténa, sick days, neplacené volno, rodičovská a mateřská dovolená, DPN atd.)
 • zpřesnění pravidla pro čerpání dovolené ve svátek
 • přerušení dovolené u některých překážek v práci
 • kdy lze nově krátit dovolenou a v jakém rozsahu?
 • srovnání dosavadní a nové úpravy dovolené na modelových příkladech - kdy si zaměstnanec polepší, a kdy naopak pohorší?
 • přechodné ustanovení k novele ZP - jak pracovat s přešlou dovolenou z roku 2020?
 • změny u dodatkové dovolené

Harmonogam:

9:00–15:00

Místo konání:

Akreditace:

MV - AK/PV-380/2019; Pracovní právo

Kategorie:

Pracovní právo, Mzdy

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

24.06.2021
ON-LINE

Začátek: 24.06.2021 09:00 (čtvrtek)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: ON-LINE

Cena za osobu: 2 620 Kč bez DPH

Var. symbol: 2140200218

Uzávěrka: 17.06.2021

Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz
©2019 Aliaves & Co., a.s. Specialista na kurzy, školení a zakázkové vzdělávání. Všechna práva vyhrazena | Obchodní podmínky