Stravenkový paušál a další změny pro rok 2021

ON-LINE SEMINÁŘ AKREDITOVÁNO MV POSLEDNÍ MOŽNOST PŘIHLÁŠKY

Lektor:

Ing. Hana Juráňová

Lektorka je auditorkou a daňovou poradkyní zabývající se kontrolní a konzultační činností ve veřejné správě s bohatou lektorskou zkušeností.

Popis:

Obsah semináře

Aktuality a změny předpisů s účinností od 1.1.2021

 • V čem se liší stravenky a stravenkový paušál z pohledu zdanění, sociálního a zdravotního pojištění na straně zaměstnavatele i zaměstnance.
 • Jak je to s poskytováním stravenek/stravenkového paušálu na home office, bývalým zaměstnancům atd.
 • Jaká jsou omezení a aplikace stravenkového paušálu ve státní správě (v kombinaci s kantýnami či poskytováním zaměstnancům na DPP/DPČ).
 • Jaké aspekty je třeba zvážit při případném zavádění stravenkového paušálu.
 • Jaké jsou limity pro poskytování stravenek/stravenkového paušálu - a je ekonomicky výhodnější, jak se tvrdí?
 • Závažná zjištění nově informační povinnost pro všechny p.o. i obce, kraje i DSO, vliv změn zákona o finanční kontrole č. 320/2001 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 416/2004 Sb. na programy veřejnosprávních kontrol hospodaření ÚSC, DSO i p.o. v r. 2020 a účetních závěrek sestavených za r. 2020. Roční zpráva – termín odeslání 28.2.2021
 • Rekapitulace změn předpisů v r. 2020, vliv koronaviru na hospodaření p.o. a ÚSC, doporučení a stanoviska MFČR i MVČR, stanoviska k účtování roušek a ostatních ochr. pomůcek
 • Nová stanoviska MFČR k účetnictví a k daním veřejné správy
 • Aktuální interpretace Národní účetní rady
 • Novela vyhlášky č. 410/2009 Sb.
 • Novela zákona o dani z příjmů – superhrubá mzda, stravenky paušálem a ostatní úpravy přijaté „daňovým balíčkem“
 • zvýšení limitů pro definici dlouhodobého majetku z hlediska daně z příjmu a z hlediska DPH, odlišně od účetnictví vybraných účetních jednotek
 • mimořádné daňové odpisy, kdy se vyplatí
 • Novela vyhlášky o FKSP – stravenkový paušál
 • Novela zákona 250/2000 Sb. i 218/2000 Sb. zajištění stravování
 • Významné změny daňového řádu – nově kdy a jak podat v r. 2021 podat přiznání k dani z příjmů za r. 2020, změny u sankcí, změny u procesu daňových kontrol
 • Stručná rekapitulace významných změn zákona o DPH přijímaných průběžně v r. 2020 s rozdílnými daty účinnosti změn v r. 2020 i do r. 2021
 • Pozor na zdaňování nájmů nemovitých věcí daní z přidané hodnoty od 1.1.2021, definice obytných prostor x údaje v KN, případné dopady do vratek odpočtů uplatněných v minulých 10 letech.

Očekávané změny v r. 2021

 • zákon, který vyloučí ÚSC i p.o z okruhu osob povinně zapisovaných skutečného vlastníka.
 • Očekávané novely předpisů – zákon o obcích, o finanční kontrole aj. v souvislosti s elektronizací postupů orgánů veřejné moci
 • Zákon o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků
 • Informace o dalších připravovaných změnách předpisů podle aktuálního vývoje

Harmonogam:

9:00 – 15:00

Místo konání:

Akreditace:

MV - Ministerstvo vnitra

Kategorie:

Finanční a daňové právo, Majetek

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

05.03.2021
ON-LINE

Začátek: 05.03.2021 09:00 (pátek)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: ON-LINE

Cena za osobu: 2 620 Kč bez DPH

Var. symbol: 2140200085

Uzávěrka: 26.02.2021

  Přihlásit na kurz
Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz
©2019 Aliaves & Co., a.s. Specialista na kurzy, školení a zakázkové vzdělávání. Všechna práva vyhrazena | Obchodní podmínky